Więcej o: Połącz przyjemne z pożytecznym – przyjdź na Dzień Otwarty GCŚ i Sceny Muzycznej GAK

Połącz przyjemne z pożytecznym – przyjdź na Dzień Otwarty GCŚ i Sceny Muzycznej GAK

28 października 2017 r. w godz. 10:00-14:00, w Scenie Muzycznej GAK, przy ul. Powstańców Warszawskich 25, odbędzie się „Dzień Otwarty Gdańskiego Centrum Świadczeń i Sceny Muzycznej GAK”. Gdańszczanki i Gdańszczanie będą mieli możliwość zasięgnięcia porad dot. świadczeń wypłacanych przez GCŚ, a na ich dzieci czekać będzie atrakcyjny program, przygotowany przez Scenę Muzyczną GAK. Więcej „Połącz przyjemne z pożytecznym – przyjdź na Dzień Otwarty GCŚ i Sceny Muzycznej GAK”

Więcej o: Wysokość zasiłku rodzinnego bez zmian

Wysokość zasiłku rodzinnego bez zmian

W związku z pojawiającymi się publikacjami medialnymi, informującymi o podwyższeniu od 1 listopada 2017 r. kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz zwiększeniu wysokości zasiłku rodzinnego informujemy, że publikacje te zawierają nieprawdziwe informacje. Wysokość kryterium dochodowego oraz wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada pozostaje bez zmian. Więcej „Wysokość zasiłku rodzinnego bez zmian”

Więcej o: Wrzeszcz Górny – spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami

Wrzeszcz Górny – spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami

Już w najbliższy czwartek, tj. 19 października, o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 39 przy ul. Obywatelskiej 1, odbędzie się 72. spotkanie obywatelskie „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”.  Tym razem Prezydent Miasta Gdańska spotka się z mieszkańcami dzielnicy Wrzeszcz Górny. Od godz. 16:00 będą działały punkty informacyjne jednostek miejskich i organizacji pozarządowych, w tym m. in. Gdańskiego Centrum Świadczeń. Więcej „Wrzeszcz Górny – spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami”

Więcej o: Chcesz otrzymać 500+ za październik? Złóż wniosek do końca miesiąca!

Chcesz otrzymać 500+ za październik? Złóż wniosek do końca miesiąca!

Przypominamy, że aby otrzymać świadczenie 500+ za październik, wniosek należy złożyć do końca października. Złożenie wniosku później niż w październiku skutkować będzie tym, że prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Więcej „Chcesz otrzymać 500+ za październik? Złóż wniosek do końca miesiąca!”

Więcej o: Ostatni dzień funkcjonowania tymczasowych punktów obsługi

Ostatni dzień funkcjonowania tymczasowych punktów obsługi

Z końcem września kończą działalność tymczasowe punkty przyjmowania wniosków o świadczenia. Od początku października wnioski można składać osobiście wyłącznie w głównym punkcie obsługi, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 9. Zachęcamy również do skorzystania z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem internetu. Więcej „Ostatni dzień funkcjonowania tymczasowych punktów obsługi”

Więcej o: Chcesz złożyć wniosek? Możesz zrobić to w najbliższą sobotę!

Chcesz złożyć wniosek? Możesz zrobić to w najbliższą sobotę!

Przypominamy, że w najbliższą sobotę, tj. 30.09.2017 r. mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mieli możliwość złożenia wniosków o świadczenia w głównym punkcie przyjmowania wniosków, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 9. Tego dnia punkt czynny będzie w godz. od 8:00 do 14:00. Serdecznie zapraszamy!

Więcej o: Łączy nas Gdańsk!

Łączy nas Gdańsk!

Jeden Gdańsk – różni my! Oto nowa kampania społeczna @Miasto Gdańsk, pokazująca, jak jedno miasto łączy różne kultury, tradycje i perspektywy. Wspólnie twórzmy miasto otwarte i wrażliwe na potrzeby różnych osób marginalizowanych: seniorów, imigrantów, niepełnosprawnych, LGBT oraz reprezentujących mniejszości religijne. Więcej „Łączy nas Gdańsk!”

Więcej o: Wstrzymana wypłata świadczeń na rachunki w SKOK Wybrzeże

Wstrzymana wypłata świadczeń na rachunki w SKOK Wybrzeże

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu z dniem 15 września 2017 r. działalności SKOK Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Zboczu 75 informujemy, że Gdańskie Centrum Świadczeń wstrzymuje wypłatę świadczeń na konta klientów ww. SKOK. Osoby, korzystające do tej pory z wypłaty świadczeń na rachunki SKOK Wybrzeże, prosimy o kontakt w celu zmiany dyspozycji dot. sposobu realizacji wypłat.

Więcej o: Tymczasowe punkty przyjmowania wniosków czynne również we wrześniu!

Tymczasowe punkty przyjmowania wniosków czynne również we wrześniu!

Przypominamy, że do końca września funkcjonować będzie 10 tymczasowych punktów obsługi, w których zainteresowane osoby mogą składać wnioski o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz stypendia szkolne.  Oczywiście, do dyspozycji mieszkańców pozostaje również główny punkt przyjmowania wniosków, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w wybrane soboty (23.09 oraz 30.09) w godz. od 8:00 do 14:00.

Więcej „Tymczasowe punkty przyjmowania wniosków czynne również we wrześniu!”

Więcej o: Wyższe kary dla dłużników alimentacyjnych

Wyższe kary dla dłużników alimentacyjnych

Od początku września Gdańskie Centrum Świadczeń wysyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji. Szacuje się, że działania te docelowo mogą dotyczyć od 2,5 do 3 tys. dłużników alimentacyjnych. Akcja pracowników Centrum jest efektem nowelizacji Kodeksu Karnego, zwiększającej odpowiedzialność karną dłużników alimentacyjnych. Więcej „Wyższe kary dla dłużników alimentacyjnych”