Rodzina 500+

Banner Programu 500+

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE 500+?

Świadczenie 500+ to 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków, które z nimi zamieszkują oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r. ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

W JAKIEJ WYSOKOŚCI WYPŁACANE JEST ŚWIADCZENIE 500+?

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł netto na dziecko. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP, lub osobiście w Gdańskim Centrum Świadczeń. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty, np: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu. Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie jest konieczne dokumentowanie sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi dokumentami, w tym oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie Gdańskie Centrum Świadczeń samo pozyskuje podstawowe dane o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, więc nie trzeba dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE 500+?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października do 30 września, można składać od 1 lipca (wyłącznie on-line), a w przypadku wniosków składanych w formie tradycyjnej (papierowej) od dnia 1 sierpnia danego roku. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Banner informujący o naborze wniosków on-line na nowy okres świadczeniowy

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE 500+, W TYM WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ?

W formie elektronicznej, za pośrednictwem:

Zobacz, w jaki sposób złożyć wniosek on-line http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

OSOBIŚCIE:

Wnioski o świadczenie będzie można złożyć w jednym z ośmiu punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska. Większość tych punktów zlokalizowana będzie w szkołach. Co ważne, w tych samych punktach będą przyjmowane wnioski o świadczenie „Dobry start”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zainteresowane osoby podczas jednej wizyty w punkcie obsługi będą mogły złożyć wnioski o różne świadczenia.

„Kliknij” na wybrany punkt, aby zobaczyć szczegóły

 

 

STAŁY PUNKT

 • Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. 3 Maja 9
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00,
  w wybrane soboty:
  25.08.2018 r. i 29.09.2018 r. w godz. 8:00-14:00
  od października w stałych dniach i godzinach pracy

PUNKTY TYMCZASOWE

Od dnia 17 września 2018 r. niżej wymienione punkty czynne będą w poniedziałki i czwartki w godzinach od 11:00 do 17:00. Tymczasowe punkty przyjmowania wniosków będą funkcjonowały do końca września 2018r.

WRZESZCZ GÓRNY
Szkoła Podstawowa Nr 39,
ul. Obywatelska 1

ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE
Szkoła Podstawowa Nr 16,
ul. Ubocze 3

PRZERÓBKA
Szkoła Podstawowa Nr 61,
ul. Sienna 26

KOKOSZKI
Pozytywna Szkoła Podstawowa,
ul. Azaliowa 18

OSOWA
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
ul. Wodnika 57

 

PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW FUNKCJONUJĄCE PIĘĆ DNI W TYGODNIU

PRZYMORZE WIELKIE
Klub Osiedlowy „Piastuś”
poniedziałek i czwartek w godz. 11:00-17:00
wtorek, środa, piętek w godz. 9:00-15:00

CHEŁM
Szkoła Podstawowa Nr 8 – Filia
ul. Dragana 22
poniedziałek-piątek w godz. 13:00-18:00

 

KORESPONDENCYJNIE:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW?

Osoby mające pytanie dot. świadczenia 500+ mogą skorzystać z usług:

 • Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.
 • Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 445 00, 58 764 00 00, e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania

Wiele cennych informacji znajdziecie Państwo w publikacjach przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

FORMULARZE WNIOSKÓW