„Za życiem” – podsumowanie pierwszych 5 miesięcy realizacji programu

Od początku bieżącego roku rodzice nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych dzieci mogą składać w Gdańskim Centrum Świadczeń wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. Do tej pory z takiej możliwości skorzystały 32 osoby.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu zostało wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. W Gdańsku przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o świadczenie zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń.

– Do tej pory wpłynęły do nas 32 wnioski o świadczenie, z czego 24 dotyczyły dzieci urodzonych w 2016 roku. – informuje Izabela Miazga, kierownik Działu Świadczeń Opiekuńczych. – 20 wniosków zostało już rozpatrzonych, a rodzice dzieci otrzymali świadczenia. – dodaje.

Aktualnie realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków i wypłatą świadczeń odbywa się bez komplikacji. Jednak w pierwszych tygodniach realizacji programu pracownicy Centrum napotkali się na pewne trudności z rozpatrywanie złożonych wniosków.

Samo ubieganie się o świadczenie nie wymaga wielu formalności – wystarczy złożyć wniosek oraz dwa zaświadczenia lekarskie. Pierwsze, to zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkiej nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Drugie, to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

– Po analizie pierwszych wniosków okazało się, że dołączone zaświadczenia lekarskie stwierdzały stan zdrowia dziecka, natomiast nie było w nich wskazania że jest to nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. – wspomina Izabela Miazga. – Jednak odkąd Ministerstwo Zdrowia opracowało i zamieściło na swoich stronach internetowych wzór zaświadczenia oraz wytyczne dotyczące prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem” problem praktycznie nie występuje. – dodaje.

Pracownicy Centrum przyznają, że dzięki indywidualnemu podejściu do każdej ze spraw oraz nawiązaniu kontaktu z lekarzami, pojawiające problemy udało się rozwiązać.

– Wszystkie złożone wnioski dotyczą chorych dzieci. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że ich rodzice mają wiele spraw na głowie. Dlatego też jeśli przy ubieganiu się o świadczenie rodzice napotkają na problemy staramy się przeprowadzić ich przez całą procedurę. – podsumowuje Izabela Miazga.

ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM” W PIGUŁCE

Kto może ubiegać się o świadczenie i jakie warunki należy spełnić?

Świadczenie przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Tym ostatnim jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie. Pierwsze, to zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Drugie, to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

Uwaga!

Wymóg przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży, nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego.

Rodzic, czy też opiekun nie otrzyma świadczenia, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, np. w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jaka jest wysokość wypłacanego świadczenia?

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 4 tys. zł. Co ważne, świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 500+ oraz stypendiów i dodatków szkolnych. Nie podlega też egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz nie jest opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.

Gdzie należy składać wnioski?

W Gdańsku rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczenia zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać:

Osobiście:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk

Korespondencyjnie:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat świadczenia „Za życiem”?

Informacje dot. świadczenia „Za życiem” oraz formularze wniosków dostępne są na stronie www.gcs.gda.pl

Szczegółowych informacji dot. świadczenia udzielają pracownicy GĆS:

  • Dział Świadczeń Opiekuńczych
    Powstańców Warszawskich 25
    tel.  58 326-50-18, 58 326-50-24
  • Dział Obsługi Mieszkańców
    ul. 3 Maja 9
    tel.  58 326-79-92