Od 1 maja zmiana wysokości dodatków energetycznych

Od 1 maja 2018 r. zmieniła się wysokość dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiazującej od dnia 1 maja 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO

W okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednia:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł/miesiąc.
KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY?

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi zamiesziwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Gdańskie Centrum Świadczeń wypłaca każdego miesiąca ok. 1,5 tys. dodatków energetycznych.

Więcej informacji dot. dodatku energetycznego: https://www.gcs.gda.pl/pomoc-mieszkaniowa/zryczaltowany-dodatek-energetyczny/