500+ już całkowicie w ZUS. Podsumowanie realizacji programu

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Od 1 czerwca wypłaty świadczenia wychowawczego, czyli tzw. 500+ będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym z końcem maja Gdańskie Centrum Świadczeń praktycznie (z drobnymi wyjątkami) kończy swoją „przygodę” z realizacją tego programu.

Na zdjęciu widoczny jest rollup z logotypem Jestem z Gdańska, logotypem programu 500+ oraz napisem „Wsparcie dla Twojej rodziny w ramach programu Rodzina 500+”. W tle korytarz budynku biurowego.

Przypomnijmy, że świadczenie wychowawcze wypłacane jest od 2016 roku. Wprowadzenie programu „Rodzina 500+” spotkało się z dużym zainteresowaniem rodziców, jak i mediów. W 2016 r. mówili o nim niemal wszyscy. Natomiast samorządy stanęły przed ogromnym wyzwaniem organizacyjnym. Aby umożliwić sprawne złożenie wniosku, w Gdańsku utworzonych został kilkanaście punktów przyjmowania wniosków o świadczenia. W krótkim czasie trzeba było pozyskać i przeszkolić pracowników obsługujących zadanie. Dodatkowo trzeba było przygotować infrastrukturę, wdrożyć systemy informatyczne do obsługi świadczeń oraz przeprowadzić kampanię informacyjną.

Program „Rodzina 500+” wystartował 1 kwietnia, a pierwsze świadczenia zostały wpłacone już 11 kwietnia. W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. wpłynęło ponad 23 tys. wniosków. Proces rozpatrywania wniosków okazał się bardzo czasochłonny. Po pierwsze, na początku funkcjonowania programu przy części wniosków trzeba było weryfikować kryterium dochodowe. Po drugie, weryfikacja wniosków wymagała potwierdzenia tożsamości i liczby członków rodziny oraz to, czy wnioskodawca nie pobiera świadczeń na terenie gminy. A to, ze względu na problemy z funkcjonowaniem centralnych systemów informatycznych, nie zawsze było proste. W pierwszym roku jego funkcjonowania pracownicy zajmujący się obsługą programu rozpatrzyli ponad 31 tys. wniosków o świadczenie, a do gdańskich rodzin trafiło ponad 150 mln zł. 

W kolejnych latach popularność świadczenia stale rosła. Prawdziwy boom na 500+ nastąpił w 2019 roku, kiedy zostało zniesione kryterium dochodowe w stosunku do wszystkich dzieci. Wcześniej świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko można było otrzymać pod warunkiem spełnienia przez rodzinę kryterium dochodowego.

Uniezależnienie świadczenie wychowawczego od osiąganych dochodów spowodowało lawinowy wzrost liczby składanych dokumentów – w 2019 r. pracownicy rozpatrzyli ponad 60 tys. wniosków. W efekcie budżety gdańskich rodzin zostały zasilone o kwotę ok. 330 mln zł. W kolejnych lata kwota wypłaconych świadczeń stale rosła – w rekordowym 2021 roku wyniosła ponad 485 mln zł.

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła duża zmiana zasad przyznawania świadczenia wychowawczego. Od tego dnia sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków przekazane zostały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast Gdańskie Centrum Świadczeń kontynuowało wypłaty do końca okresu, na jaki przyznane było świadczenie, czyli do 31 maja 2022 r.

Czy to oznacza, że pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń na dobre pożegnali się ze świadczeniem wychowawczym? Otóż nie. O ile sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz wypłatą świadczeń są już w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to w Centrum nadal pozostają wnioski, które czekają na rozstrzygnięcie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pracownicy Centrum w dalszym ciągu będą prowadzili również sprawy związane z dochodzeniem należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń.

500+ w Gdańsku – dane za okres 04.2016 do 31.05.2022

  • 231 010 rozpatrzonych wniosków,
  • 68 980 rodzin objętych świadczeniem,
  • 101 463 dzieci objętych świadczeniem,
  • 2 065 803 979 zł wypłaconych świadczeń.