Dodatek węglowy – zmiany w przepisach

17 września br. Prezydent RP podpisał kolejną ustawę wprowadzającą dodatki do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. peletem,  drewnem kawałkowym czy innym rodzajem biomasy. Jednocześnie ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie dotyczącej dodatku węglowego.

Nowelizacja doprecyzowuje, że  przysługuje wyłącznie jeden dodatek niezależnie ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem. Świadczenie będzie przysługiwało temu, kto pierwszy złoży wniosek, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowo przepisy umożliwiają przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania tj. wywiadu środowiskowego, który pomoże zweryfikować wątpliwości w składzie gospodarstwa domowego.

Istotną zmianą jest termin na rozpatrzenie wniosków. Dotychczas gminy miały 30 dni na rozpatrzenie i wypłatę dodatku węglowego. Teraz termin ten został wydłużony do 2 miesięcy.

Bez zmian pozostał termin na złożenie wniosku, który mija 30 listopada 2022 r.

Już ponad 5,5 tysiąca wniosków o dodatek węglowy

Od 12 sierpnia 2022 r.  gminy zajmują się wypłatą nowego świadczenia – dodatku węglowego. Do tej pory do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło blisko 5,5 tys. wniosków o to świadczenie, z czego aż 3,5 tys. w sierpniu. Do chwili obecnej udało się zweryfikować 75% wniosków, jednakże pozytywną informację o przyznaniu świadczenia otrzymało dopiero 1,5 tys. mieszkańców Gdańska. W przypadku pozostałych zaistniała konieczność uzyskania dodatkowych informacji, głównie związanych z błędami w deklaracjach CEEB lub ich braku.

Kto może skorzystać z dodatku węglowego?

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Dodatkowo urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Obowiązek złożenia takiej deklaracji ciążył na każdym właścicielu lub zarządcy budynku do 30 czerwca br.

Jednakże dopiero teraz, kiedy przy okazji starania się o dodatek węglowy, konieczna jest weryfikacja tych deklaracji okazuje się że są one głównym powodem, które uniemożliwiają sprawne i szybkie rozpatrzenie wniosków i przyznanie świadczenia.

– Wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z obowiązku złożenia takiej deklaracji lub złożona deklaracja nie zawiera podstawowych informacji dotyczących wskazania eksploatacji źródła ogrzewania, jego funkcji bądź deklaracja jest niezgodna z oświadczeniem zawartym we wniosku. – mówi Patrycja Piątek, koordynator zespołu zajmującego się wnioskami o dodatek węglowy.

– Na razie w takich sprawach nie wydajemy decyzji odmownych. Zamiast tego wysyłamy pismo, w którym informujemy dlaczego nie możemy przyznać świadczenia i wskazujemy możliwość poprawienia deklaracji. W większości przypadków reakcja klientów jest natychmiastowa i składają korektę swoich deklaracji.  – dodaje.