GCŚ realizatorem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

1 maja 2023 r. nastąpią zmiany w realizacji Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Od tego dnia za przyjmowanie wniosków o karty oraz ich wydawanie będzie odpowiedzialne Gdańskie Centrum Świadczeń.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny to również zniżki na przejazdy kolejowe oraz niższe opłaty za paszport.

O wydanie karty może wnioskować każdy pełnoletni członek rodziny, w której rodzic, rodzice lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Kartę Dużej Rodziny mogą również uzyskać rodzice, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Oczywiście, z karty mogą skorzystać też rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu.

Do końca kwietnia wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przyjmuje Zarząd Transportu Miejskiego, a rozpatruje je Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 559/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2023 r. począwszy od 1 maja br. realizatorem karty stanie się Gdańskie Centrum Świadczeń.

Co w praktyce oznacza przeniesienia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny do Gdańskiego Centrum Świadczeń?

– Zmiana w Gdańsku jednostki zajmującej się rozpatrywaniem spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny nie powinna być odczuwalna dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Większość zainteresowanych bowiem wybiera komunikację elektroniczną i składa wniosek za pomocą platformy Empatia, wybierając jednocześnie kartę wirtualną w aplikacji mObywatel. Dla tej grupy beneficjentów cała procedura uzyskania karty jest załatwiana kompleksowo, bez konieczności wizyty w urzędzie  – tłumaczy Katarzyna Tynkowska, z-ca dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń.

– Dla pozostałych zmieni się jedynie miejsce składania wniosków i odbioru kart. Liczymy jednak, że lokalizacja Gdańskiego Centrum Świadczeń jest już znana większości mieszkańców miasta, chociażby z racji ubiegania się o innego typu świadczenia jak świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, pomoc mieszkaniową, czy ostatnimi czasy bardzo popularne dodatki z tytułu wykorzystywania różnych źródła ciepła. Mamy różne udogodnienia, jak przystanek tramwajowy bezpośrednio przy budynku, parking dla zmotoryzowanych i komfortowe warunki na poczekalni i sali obsługi – dodaje.

Składanie wniosków i odbiór kart

Od 1 maja 2023 r. wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny będzie można składać:

osobiście
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34

Dojazd liniami tramwajowymi 10 i 12 (przystanek „Paska”).

W siedzibie GCŚ będzie można również odebrać gotową kartę. O terminie odbioru karty wnioskodawca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS.

korespondencyjnie
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

on-line
Portal Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Ogólnopolskiej Kart Dużej Rodziny

Zasady ubiegania się o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny po 30 kwietnia 2023 r. oraz formularze wniosków dostępne są na stronie https://bip.gcs.gda.pl (zakładka „Procedury i formularze do pobrania”).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
 
Gdańskiego Centrum Kontaktu
tel. 58 52 44 500
e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl

oraz

Punktu Informacyjnego Działu Obsługi Mieszkańców
Gdańskiego Centrum Świadczeń
tel. 58 326 79 89
e-mail: gcs-info@gdansk.gda.pl

Ważne!
Powyższe zmiany nie dotyczą Gdańskiej Karty Dużej Rodziny, wydawanej w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania Gdańskiej Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie https://jestemzgdanska.pl.

Plakat zawierający informacje dotyczące karty dużej rodziny. Wszystkie informacje powielone są w treści artykułu.