Gdański Bon Żłobkowy

Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Głównym celem, przyświecającym wprowadzeniu bonu, jest wyrównanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej. Komu przysługuje bon? Gdański Bon Żłobkowy przysługuje na … Czytaj dalej Gdański Bon Żłobkowy