Gdańszczanie składają wnioski na nowy okres świadczeniowy

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Upłynęły pierwsze dwa tygodnie od kiedy można składać wnioski o świadczenie 500+, zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Przez ten czas pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń przyjęli blisko 14 tyś. wniosków.

Najwięcej, bo aż 10,7 tys. wniosków, złożono o świadczenia wychowawcze. Rośnie też liczba mieszkańców składających wnioski on-line –  prawie 70% wniosków o świadczenie 500+ zostało złożonych za pośrednictwem internetu.

Przypominamy

Wnioski o świadczenie 500+ na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Złożenie wniosku później niż w październiku skutkować będzie tym, że prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrówania za wcześniejsze miesiące.

Podobna zasada obowiązuje w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kompletny wniosek złożony do końca sierpnia oznacza rozpatrzenie i wypłatę świadczenia do końca października 2017 r.) oraz w świadczeniach rodzinnych (kompletny wniosek złożony do końca sierpnia oznacza rozpatrzenie i wypłatę świadczenia do końca listopada 2017 r.)

Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosku w sierpniu mogą to zrobić również w sobotę 26 sierpnia. Tego dnia pracownicy głównego punktu obsługi, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9 będą czekali na mieszkańców Gdańska w godz. 8:00 do 14:00.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych dokumentów, niezbędnych do ubiegania się o świadczenia, dostępne są w punkcie obsługi przy ul. 3 Maja 9 (pokój 24 na parterze), 10 tymczasowych punktach przyjmowania wniosków, a także na stronie internetowej www.gcs.gda.pl

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub – do czego gorąco zachęcamy – przez internet za pośrednictwem:
•    Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
•    Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
•    Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
•    bankowości elektronicznej (dotyczy wyłącznie wniosków o świadczenie 500+)

Gdzie przyjść osobiście składając wniosek?

Przypominamy, że wnioski o świadczenia można składać aż w 11 punktach obsługi. Głównym punktem obsługi jest punkt przy ul. 3 Maja 9. Dodatkowo w okresie od 1 sierpnia do 30 września, dla wygody mieszkańców, Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomiło 10 tymczasowych punktów przyjmowania wniosków, rozmieszczonych w różnych dzielnicach Gdańska. Można pobrać tam formularz wniosku, uzyskać informacje o warunkach i trybie przyznawania świadczeń, a także złożyć wniosek.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Plakat dot. nowego okresu świadczeniowego

Wśród tymczasowych punktów przyjmowania wniosków największą popularnością cieszą się punkty w Klubie Osiedlowym „Piastuś” (Przymorze Wielkie) oraz w Szkole Podstawowej Nr 8 (Chełm), w których przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia złożono ponad 1 tys. wniosków – w minionych dwóch tygodniach każdego dnia składano tam średnio 50 wniosków.

punkty

Informujemy również, że nowinką rozpoczętego okresu zasiłkowego jest powiadamianie każdego wnioskodawcy krótką wiadomością tekstową (SMS) o zarejestrowaniu złożonego przez niego wniosku. Wiadomość jest wysyłana dopiero po wprowadzeniu danych złożonego wniosku do informatycznego systemu dziedzinowego, pod warunkiem podania numeru telefonu we wniosku. Informacja ta jest ważna m.in. dla osób, które składają wnioski w tymczasowych punktach obsługi.