Informacja dot. wniosków o świadczenia podlegających przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminu rozpatrzenia wniosków o świadczenia, co do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przypominamy, że wnioski te rozpatrywane są przez Wydział Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z powyższym ewentualne pytania dotyczące terminu rozpatrzenia wniosków prosimy kierować do pracowników ww. Wydziału.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018  r. koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego na terenie naszego województwa zajmuje się Wojewoda Pomorski (Pomorski Urząd Wojewódzki). Zadanie to przejął od Samorządu Województwa Pomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).

Bezpośrednio obszarem koordynacji zajmuje się Wydział Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

Więcej o zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dsz-koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego