Informacja dot. wypłat świadczenia za udzielenie schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opóźnień w przekazywaniu środków za świadczenia za udzielenie schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy informujemy, że kolejne wypłaty będą realizowane po przekazaniu środków przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło 6 465 wniosków o świadczenie za udzielenie schronienia i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Wnioski te obejmują 20 334 osoby. Do tej pory Centrum zrealizowało ok. 40% wniosków na kwotę ponad 10,7 mln. zł. Oznacza to, że wszystkie przekazane do tej pory środki zostały wydatkowane.

Pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń są przygotowani do wypłaty kolejnych świadczeń. Jednak realizacja przelewów uzależniona jest od przekazania środków finansowych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Kolejne wnioski zostaną zrealizowane niezwłocznie po otrzymaniu następnej transzy.