Błędne salda na kartach przedpłaconych GCŚ – aktualizacja z dn. 05.11.2019 r. (wyjaśnienia mBank)

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowych sald, powstałych na kartach przedpłaconych, służących do wypłaty świadczeń z Gdańskiego Centrum Świadczeń, informujemy, że zaobserwowane problemy wystąpiły po stronie banku obsługującego karty, czyli mBank S.A.

Sprawa została niezwłocznie przekazana do przedstawicieli banku. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź dotyczącą rozwiązania zaistniałego problemu.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących nieprawidłowej wysokości środków na kartach przedpłaconych na adres karty@gcs.gda.pl .


Aktualizacja z dn. 05.11.2019 r. – informacja z mBank S.A


W wyniku błędu technicznego po stronie mBanku, niektóre karty przedpłacone Gdańskiego Centrum Świadczeń zostały nieprawidłowo zasilone przez bank. Następnie bank dokonał korekty błędnych zasileń. W przypadku Użytkowników kart, którzy skorzystali ze środków przekazanych w wyniku błędu, korekta zasilenia mogła spowodować ujemne saldo karty. W takich przypadkach będzie ono pokrywane z kolejnych zasileń wykonywanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń.
 

Gdyby okazało się, że problem z nieprawidłowymi saldami na kartach nadal występuję, prosimy o przesyłanie informacji na adres karty@gcs.gda.pl .