Informacja dotycząca wypłat dodatku węglowego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów wypłat dodatków węglowych informujemy, że do tej pory nie otrzymaliśmy środków finansowych z budżetu państwa, przeznaczonych na wypłatę tego świadczenia. Wiąże się to z brakiem możliwości realizacji przelewów, pomimo zweryfikowanych wniosków. Wypłaty nastąpią po przekazaniu środków przez Pomorski Urząd Wojewódzki.