Jak pomagać cudzoziemcom? Relacja ze szkolenia.

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Jakimi dokumentami powinni legitymować się cudzoziemcy, ubiegający się o świadczenia? Jakie są różnice pomiędzy statusem uchodźcy, pobytem tolerowanym, a ochroną uzupełniającą? To tylko niektóre zagadnienia, poruszone podczas szkolenia pracowników GCŚ z zakresu kompleksowej obsługi cudzoziemców, które odbyło się 6 lutego.

Poniedziałkowe szkolenie poprowadziła Pani Klaudia Iwicka z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Podczas spotkania poruszone zostały sprawy problemowe, z jakimi pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń spotykają się podczas obsługi cudzoziemców.

Szkolenie z obsługi cudzoziemców.

Podczas szkolenia została omówiona sytuacja prawna Romów w Polsce. Poruszono kwestię obowiązku rejestracji pobytu przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Omówiono również procedury legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej, przesłanki umożliwiające wydanie zezwolenia na pracę oraz różnice w dokumentach wydawanych cudzoziemcom.

Szkolenie było dla nas bardzo potrzebne, ponieważ obserwujemy sukcesywny wzrost liczby cudzoziemców zamieszkujących w Gdańsku i zainteresowanych możliwością otrzymywania przez nich świadczeń pieniężnych – mówi Katarzyna Sowa, kierownik Działu Obsługi Mieszkańców Gdańskiego Centrum Świadczeń. Coraz częściej zwracają się do nas obcokrajowcy, nierzadko mający dość skomplikowane sytuacje prawne w zakresie pobytu w Polsce, którym chcemy udzielać kompetentnych informacji – dodaje.

Szkolenie z obsługi cudzoziemców