Komunikat dla osób korzystających z kart przedpłaconych

Szanowni Państwo, w związku z występującymi w ostatnim czasie po stronie mBanku problemami dotyczącymi obsługi kart przedpłaconych oraz w trosce o terminową wypłatę przysługujących Państwu świadczeń, Gdańskie Centrum Świadczeń podjęło decyzję o zmianie sposobu ich wypłaty.

W miesiącach listopad oraz grudzień br. wszyscy klienci korzystający z kart przedpłaconych mBanku, otrzymają swoje świadczenia za pośrednictwem przekazu pocztowego doręczonego przez listonosza na adres wskazany we wniosku.

Osoby korzystające z różnych świadczeń np. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego czy Programu 500plus otrzymają tyle przekazów, ile świadczeń pobierają.

Wypłata świadczeń będzie następować z zachowaniem ustalonych terminów tj. za listopad od dnia 25 listopada, natomiast świadczenia za grudzień br. otrzymają Państwo jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

W przypadku Państwa nieobecności pod adresem wskazanym we wniosku w dacie doręczenia przekazu, listonosz pozostawi awizo. Świadczenia będzie można odebrać w placówce pocztowej najbliższej adresu zamieszkania, w terminie 14 dni od daty pozostawienia awiza. Po tym terminie Poczta Polska zwróci środki finansowe do Gdańskiego Centrum Świadczeń, a ich ponowna wypłata będzie możliwa dopiero w połowie grudnia po rozliczeniu zwrotów z Pocztą Polską.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zmiany formy wypłaty świadczeń na rachunek bankowy. W przypadku wpływu ww. dyspozycji w terminie do 6 grudnia br. wypłata świadczeń przysługujących za grudzień odbędzie się na wskazany rachunek bankowy, natomiast wnioski złożone po tym terminie umożliwią dokonanie zmiany dopiero od stycznia 2020 r.

Wnioski o zmianę formy wypłaty na rachunek bankowy można składać:

OSOBIŚCIE lub przez PEŁNOMOCNIKA
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. 3 Maja 9

DROGĄ POCZTOWĄ na adres
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

lub za pośrednictwem e-PUAP.

WIĘCEJ NA TEMAT ZMIANY FORMY WYPŁATY ORAZ FORMULARZ ZMIANY FORMY PŁATNOŚCI

WAŻNE!
Zmiana formy wypłaty na rachunek bankowy musi być doręczona w formie pisemnej i podpisana przez świadczeniobiorcę. Nie możemy uwzględniać wniosków złożonych za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: karty@gcs.gda.pl, a także pod następujące numery telefonów:

572 986 946
572 986 796
572 986 939
519 112 782
572 535 621
519 112 367

Z poważaniem
Dyrekcja
Gdańskiego Centrum Świadczeń