Masz przyznane stypendium szkolne? Pamiętaj o dostarczeniu faktur!

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Na początku grudnia Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomiło wypłaty stypendium szkolnego. Do gdańskich rodzin trafiły środki finansowe na łączną kwotę ponad 100 tys. Pieniędzy na wypłaty jest więcej, ale nie wszystkie osoby, którym wsparcie przysługuje, dostarczyły niezbędne faktury.

Przypomnijmy, że wnioski o stypendium przyjmowane były przez pierwsze dwa tygodnie września. W tym czasie do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło 549 wniosków o stypendium szkolne. To 108 wniosków mniej niż w ubiegłym roku. Wydanych zostało 490 decyzji przyznających pomoc materialną dla uczniów oraz 103 decyzje odmawiających przyznania takiego wsparcia finansowego. Głównym powodem było przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium.

Zgodnie z przepisami, rekompensatę wydatków związanych z edukacją dzieci mogą otrzymać rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gdańska, którzy jednocześnie spełniają kryterium dochodowe w wysokości 528,00 zł na osobę w rodzinie. Dochód brany jest pod uwagę z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wysokość stypendium szkolnego ustalana jest w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia. Analogicznie jak w zeszłym roku, w przypadku gdy dochód na osobę nie przekroczył 200 zł – wysokość przyznanego stypendium wynosi 246 zł miesięcznie. Dla dochodu mieszczącego się w przedziale od 200,01 zł do 528 zł na – stypendium przysługuje w wysokości miesięcznej 198 zł. Świadczenie przyznawane jest na 4 miesiące tj. od września do grudnia 2020 r.

Do wypłaty stypendium konieczna faktura

Otrzymanie decyzji przyznającej nie oznacza fizycznej wypłaty świadczenia. Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów należy przedstawić faktury dokumentujące poniesione wydatki.

– Chcielibyśmy móc wypłacić resztę przyznanych świadczeń, ale do tego niezbędne jest dostarczenie nam faktur oraz innych dokumentów potwierdzających wydatki związane ze szkołą i procesem edukacyjnym – informuje kierownik Dorota Buczyńska.

W związku z powyższym, Gdańskie Centrum Świadczeń przypomina o konieczności dostarczania faktur oraz rachunków umożliwiających wypłatę przyznanego stypendium szkolnego. W tym celu Gdańskie Centrum Świadczeń wysłało również ponad 250 e-maili przypominających i zachęcających do składania faktur.

– Liczymy że nasze działania przyniosą oczekiwany rezultat i jeszcze w tym miesiącu klienci będą składali faktury – dodaje Dorota Buczyńska.

Dokumenty można złożyć osobiście w Dziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (budynek C), skorzystać z wrzutni lub przesłać pocztą.