Mieszkańcy ocenili pracę GCŚ

Praca specjalistów z Gdańskiego Centrum Świadczeń w dużej mierze opiera się na bezpośredniej obsłudze klientów. Jak mieszkańcy oceniają jakość tej obsługi? Z czego są zadowoleni, a jakie obszary wskazują jako wymagające doskonalenia? Odpowiedzi na te pytania zostały zawarte w ankiecie przeprowadzonej wśród osób odwiedzających Punkt Obsługi GCŚ.

Sala obsługi mieszkańców - miejsce, w którym można wypełnić ankietę

Ankieta została przeprowadzona w II kwartale 2024 r. 132 osoby, które wzięły udział w badaniu, wyraziły swoją opinię na temat czasu oczekiwania na obsługę, komunikatywności pracowników, czy też ich uprzejmości oraz kultury osobistej.

Wyniki ankiety są następujące:

  • 96 % klientów oceniło obsługę jako bardzo dobrą i dobrą,
  • 96 % klientów było zadowolonych z czasu oczekiwania,
  • 99 % klientów oceniło komunikatywność pracowników jako bardzo wysoką, 
  • 98 % klientów oceniło życzliwość i kulturę osobistą pracowników jako bardzo wysoką.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że klienci doceniają jakość obsługi pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń, a także życzliwość i kulturę osobistą pracowników. Część respondentów podzieliła się również opinią na temat obszarów, które można ulepszyć. Pomimo tego, że większość ankietowanych była zadowolona z czasu oczekiwania, to część z nich wskazała, że warto byłoby go jeszcze skrócić.

Co z tym czasem oczekiwania?

Standardowo czas oczekiwania na obsługę nie jest długi. Jednak w niektóre dni, gdy liczba klientów jest większa, czas ten może się wydłużyć. Dzieje się tak na przykład w pierwsze i ostatnie dni terminu przyjmowania wniosków o świadczenia, a także w ostatni dzień miesiąca, który wielu klientów wybiera na załatwianie spraw w Centrum. Istnieją jednak sposoby, aby uniknąć oczekiwania w kolejce.

Elektroniczna Rezerwacja Wizyt

W Gdańskim Centrum Świadczeń funkcjonuje system rezerwacji wizyt dostępny on-line, przez całą dobę. Za pomocą tego systemu zainteresowana osoba może umówić się na konkretną godzinę. Wizytę można umówić również telefonicznie, dzwoniąc pod numer 513 902 853.

Automat kolejkowy umożliwiający potwierdzenie przybycia na umówioną wizytę oraz pobranie biletu mobilnego
Automaty kolejkowe umożliwiają potwierdzenie przybycia na umówioną wizytę oraz pobranie biletu mobilnego

Bilet mobilny

Kolejnym ułatwieniem dla klientów jest bilet mobilny. Dzięki tej usłudze można mieć bilet jeszcze przed wejściem do punktu obsługi albo pobrać go na miejscu i mieć swobodę poruszania się, obserwując swoją pozycję w kolejce.  Dodatkowo przed pobraniem biletu otrzymasz informację o usługach Centrum oraz liczbie osób oczekujących.  

Dziękujemy za udział w ankiecie. Badanie będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach. Dlatego zachęcamy osoby odwiedzające GCŚ do wyrażenia swojej opinii.


Na podstawie inf. Jadwigi Dobrzańskiej