Nowy rok, nowe możliwości, nowe zasady Karty Mieszkańca

Z początkiem 2020 roku w Karcie zmieniało się wiele. Niezmiennie jednak masz do wykorzystania 25 bezpłatnych wejść do obiektów kultury i sportu oraz setki rabatów u naszych partnerów. Co więcej, korzystając z Karty Mieszkańca, będziesz miał szansę wygrać bilet na rejs Gdańskimi Oldtimerami. Planowane są także projekty dedykowane rodzinom, młodzieży oraz seniorom. A to wszystko tylko za 1 zł!

1 zł za nowy pakiet

Aby w 2020 roku nadal cieszyć się możliwością korzystania z udogodnień wynikających z posiadania Karty Mieszkańca, trzeba dokonać opłaty 1 zł za pakiet mieszkańca, tzn. pakiet, który uprawnia do korzystania z bezpłatnych wejść oraz rabatów u partnerów. Opłaty można dokonać gotówką w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży lub przelewem online po zalogowaniu się na swoje konto od 1 stycznia 2020 roku.

Plakat informujący o zmianach w karcie mieszkańca

Aby dodać do karty pakiet mieszkańca na kolejny rok, postępuj następująco:

  • Zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl
  • W pierwszej zakładce Karty i Pakiety kliknij w przycisk Dodaj nowy pakiet do swojej Karty.
  • Zaznacz Pakiet Mieszkańca na rok 2020 dla każdej osoby, dla której chcesz przedłużyć pakiet.
  • Wejdź do zakładki Koszyk i dokonaj płatności online.

Uwaga! Pakiet bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży jest ważny do 30 września 2020. Nie ma konieczności dokonywania ponownej weryfikacji dokumentów, tzn. przedstawiania legitymacji szkolnej dziecka.

Nowe dokumenty i zasady weryfikacji

Aby jeszcze więcej osób mogło cieszyć się przywilejami wynikającymi z posiadania Karty, rozszerzona została ilość dokumentów, które można przedstawić do weryfikacji podczas zakładania konta i odbierania Karty Mieszkańca. Od 1 stycznia 2020 roku, podczas weryfikacji można okazać, np. umowę najmu, umowę od usługodawcy za media świadczone w Gdańsku czy akt notarialny, potwierdzający posiadanie gdańskiej nieruchomości.

Jednocześnie wprowadzony zzostał okres weryfikacji Kart, aby lista posiadaczy była aktualna. To pomoże w doborze najlepszych pakietów korzyści. Karty wydane do 31.12.2019 roku nie podlegają weryfikacji przez 3 lata od momentu wydania, np. jeśli ktoś posiada Kartę Mieszkańca od listopada 2017 roku, ponownie o weryfikację swoich uprawnień zostanie poproszony w listopadzie 2020 roku.

Jeśli ktoś dokona weryfikacji 1 stycznia 2020 roku i później, okres ważności Karty będzie zależny od dokumentu, który zostanie przedstawiony.

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku dokumentem weryfikacyjnym przestał być dowód osobisty, nawet jeśli został wydany w Gdańsku. W zamian do weryfikacji możesz przedstawić zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (nie starsze niż 3 lata) lub inny dokument z listy.

Więcej informacji o zasadach ubiegania się o Kartę Mieszkańca oraz szczegółową listę bezpłatnych wejść znajdziesz na stronie www.jestemzgdanska.pl.

Na podstawie informacji Gdańskiej Organizacji Turystycznej