O pomocy dla rodzin, w których jest osoba z zespołem Downa

W dniach 3-4 marca br. odbyła się w Gdańsku III Pomorska Konferencja Ja Też Jestem, adresowana do rodzin, w których jest osoba z zespołem Downa. W konferencji wzięli udział specjaliści z Gdańskiego Centrum Świadczeń, którzy udzielali porad na temat pomocy finansowej.

– Uczestnicy konferencji mieli dużo pytań dot. przysługujących im świadczeń. – mówi Izabela Miazga, kierownik Działu Świadczeń Opiekuńczych Gdańskiego Centrum Świadczeń. – Podpowiadaliśmy rodzicom i opiekunom gdzie należy złożyć wnioski oraz jakie kryteria trzeba spełnić, aby skorzystać ze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia „Za życiem”. – dodaje.

Grafika promująca konferencję

III Pomorska Konferencja zorganizowana została jako kontynuacja idei konferencji edukacyjno-medycznych organizowanych od 2013 roku przez Fundację JA TEŻ oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. W wydarzeniu wzięli udział rodzice i opiekunowie osób z zespołem Downa, nauczyciele i terapeuci, lekarze, osoby które chcą wiedzieć więcej i działać skuteczniej, dzieci, młodzież i dorosłe osoby z zespołem Downa. W ramach konferencji odbyły się m. in. wykłady i warsztaty z zakresu edukacji, rozwoju i medycyny, konsultacje medyczne oraz warsztaty z zakresu form wsparcia.

Więcej informacji na temat konferencji