Obniżki dochodowe dla mieszkańców lokali komunalnych

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Wydatki na mieszkanie stanowią duże obciążenie dla domowych budżetów. Osoby mające problemy z regulowaniem należności mieszkaniowych mogą skorzystać z dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Jest jeszcze trzecia forma wsparcia ze strony GCŚ, dedykowana mieszkańcom lokali komunalnych. Osoby te mogą skorzystać z obniżki dochodowej.

Kto może skorzystać z obniżki dochodowej?

Zasady przyznawania obniżek dochodowych reguluje uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020-2024.

– O obniżkę dochodową mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska. – wyjaśnia Arletta Wolińska, kierownik Działu Pomocy Mieszkaniowej Gdańskiego Centrum Świadczeń. – Obniżka dochodowa dotyczy tylko czynszu, natomiast nie dotyczy opłat takich jak opłata za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Obniżka przyznawana jest na okres 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tego okresu w przypadku utrzymania się niskiego dochodu.  Musi to zostać potwierdzone wnioskiem i deklaracją o dochodach. – dodaje.

WAŻNE!

Z obniżki dochodowej mogą skorzystać również osoby z zadłużeniem czynszowym i bez tytułu prawnego do lokalu.

Obniżka dochodowa uzależniona od powierzchni mieszkania i dochodu

Osoby zainteresowane skorzystaniem z obniżki dochodowej muszą spełniać dwa kryteria. Pierwszym z nich jest dopuszczalna powierzchnia mieszkania, a drugim odpowiedni dochód.

Powierzchnia mieszkaniowa

Z obniżki dochodowej mogą skorzystać wyłącznie rodziny zamieszkujące w lokalach o powierzchni nieprzekraczającej o 30% normy, o których mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych.

– Oznacza to, że dla 1 osoby maksymalna powierzchnia mieszkaniowa wynosi 45,5 m2, dla 2 osób 52,0 m2, dla 3 osób 58,5 m2, dla 4 osób 71,5 m2, natomiast dla 5 osób 84,5 m2 – wylicza Arletta Wolińska. –  W przypadku gospodarstw domowych, zamieszkiwanych przez więcej niż 5 osób, nie ma limitu wielkości powierzchni użytkowej lokalu. – uzupełnia.

Wysokość dochodu

Wysokość obniżki dochodowej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego, wyliczonych na podstawie najniższej emerytury, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 7 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa uchwała Rady Miasta Gdańska, określająca m. in. wysokość obniżki dochodowej:

Gospodarstwo jednoosobowe

  • Dochód do 125% najniżej emerytury – obniżka 60%,
  • Dochód od 126% do 150% najniższej emerytury – obniżka 50% (przed zmianą 40%),
  • Dochód od 151% do 200% najniższej emerytury – obniżka 30% (przed zmianą 20%).

Gospodarstwo wieloosobowe (dochód na jedną osobę)

  • Dochód do 85% najniżej emerytury – obniżka 60%,
  • Dochód od 86% do 100% najniższej emerytury – obniżka 50% (przed zmianą 40%),
  • Dochód od 101% do 150% najniższej emerytury – obniżka 30% (przed zmianą 20%).

Co zrobić, aby otrzymać obniżkę dochodową?

Aby skorzystać z obniżki dochodowej trzeba przejść kilka prostych kroków.

– Przede wszystkim należy złożyć wniosek oraz niezbędne załączniki. – informuje Arletta Wolińska. – Wnioski przyjmowane są przez pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń. Następnie, po weryfikacji pod względem dochodów, przekazywane są – w zależności od zarządcy danego lokalu – do Gdańskich Nieruchomości lub Gdańskiej Infrastruktury Społecznej. Podczas weryfikacji wniosku w tych instytucjach zostanie doliczona obniżka techniczno-użytkowa, np. za położenie budynku z dala od przystanku komunikacji, położenie lokalu w suterenie, brak kuchni, łazienki, WC czy też zły stan budynku. W ciągu miesiąca od złożenia wniosku Gdańskie Nieruchomości lub GIS poinformują o sposobie jego realizacji i sumie przyznanych obniżek. Dodatkowo sporządzony zostanie aneks do umowy najmu zawierający stawkę czynszu po obniżkach. – dodaje Arletta Wolińska.

WIĘCEJ INFORMACJI O OBNIŻCE DOCHODOWEJ ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW