Prawie 70 tysięcy wniosków w trzy miesiące!

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Prawie 70 tysięcy przyjętych wniosków, ponad 24 tysiące osób obsłużonych w punktach przyjmowania wniosków oraz 17 tysięcy mieszkanek i mieszkańców Gdańska, którzy skorzystali z usług punktu informacyjnego GCŚ – tak wyglądały pierwsze 3 miesiące akcji przyjmowania wniosków o świadczenia.

Infografika dotycząca ilości złożonych wniosków

1 lipca Gdańskie Centrum Świadczeń rozpoczęło akcję przyjmowania wniosków o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz nowe świadczenie “Dobry start”. Przez pierwszy miesiąc wnioski można było składać wyłączenie przez internet. Natomiast z początkiem sierpnia uruchomionych zostało 8 punktów przyjmowania wniosków o świadczenia, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska. Pierwszy z tych punktów to stały punkt obsługi, mieszący się przy ul. 3 Maja 9, natomiast pozostałe 7 to tymczasowe punkty obsługi, specjalnie utworzone na czas największego natężenia ilości wpływających wniosków. W punktach tych przyjmowane były wnioski o świadczenie 500+, świadczenie „Dobry start”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zainteresowane osoby podczas jednej wizyty w punkcie obsługi mogły złożyć wnioski o różne świadczenia.

Na osobiste złożenie wniosku zdecydowało się ponad 24 tysiące osób, z czego prawie 17 tysięcy skorzystało z punktu przy ul. 3 Maja 9, natomiast ponad 7 tysięcy osób złożyło wniosek w tymczasowym punkcie obsługi. Wśród tymczasowych punktów obsługi największą popularnością cieszył się punkt funkcjonujący w Klubie Osiedlowym „Piastuś”, w którym złożono 2051 wniosków. Drugim w rankingu popularności był punkt w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Dragana – pracownicy tego punktu przyjęli 1530 wniosków o świadczenia.

Najwięcej wniosków o świadczenie „Dobry start”

Spośród niemal 70 tysięcy wniosków najwięcej, bo aż 32,5 tysiąca to wnioski o nowe świadczenie „Dobry start”. Ciekawostką jest fakt, że zdecydowana większość rodziców, starających się o tzw. 300+, skorzystała z nowoczesnego i wygodnego sposobu ubiegania się o świadczenie, jakim jest  składanie wniosków przez internet – wnioski elektroniczne stanowiły ponad 78% wszystkich złożonych wniosków.

Zespół realizujący świadczenie "Dobry start"
Pracownicy Działu Świadczeń Szkolnych zweryfikowali już ponad 99% wniosków o świadczenie „Dobry start”

O świadczenie wychowawcze wnioskowało prawie 25 tysięcy osób. W przypadku tzw. 500+ wnioski złożone elektronicznie stanowiły ponad 67% wszystkich złożonych wniosków. Pozostałe przeszło 12 tysięcy wniosków to wnioski o inne świadczenia, w tym głównie zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Od początku października wnioski tylko w punkcie przy ul. 3 Maja 9

Przypominamy, że od początku października wnioski o świadczenia będzie można składać osobiście wyłącznie w stałym punkcie przyjmowania wniosków, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 9.

Oczywiście, w dalszym ciągu będzie można złożyć wniosek elektronicznie, m. in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Dodatkowo, w przypadku świadczeń 500+ i „Dobry start”, wnioski można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków.

UWAGA!

Aby zachować ciągłość wypłat, nowy wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć najpóźniej do 31 października, a w przypadku zasiłku rodzinnego najpóźniej do 30 listopada. Z końcem listopada mija również termin złożenia wniosków o świadczenie „Dobry start” – wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: