Rodzina 500+

Banner Programu 500+

Komu przysługuje świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków, a co najważniejsze, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie.

Jakie są zasady przyznawania świadczenia 500+?

  • Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
  • Osoby samotnie wychowujące dzieci nie muszą przedstawiać dokumentów poświadczających, że drugi z rodziców zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecka.
  • Rodzic lub opiekun ma 3 miesiące na złożenie wniosku (licząc od dnia narodzin dziecka) . Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
  • Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres 12 m-cy, tj. od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
  • Wnioski na kolejne okresy zasiłkowe można składać w formie elektronicznej od 1 lutego, natomiast wnioski tradycyjne (papierowe) przyjmowane są od 1 kwietnia.
  • W przypadku przyznania świadczenia, nie jest wydawana decyzja administracyjna. Informację o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia może odebrać osobiście w Gdańskim Centrum Świadczeń.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie 500+?

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł netto na dziecko. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS, lub osobiście w Gdańskim Centrum Świadczeń.

WAŻNE!

Aby zachować ciągłość wypłat, osoby które mają przyznane świadczenie 500+ do 31 maja 2021 r. powinny złożyć wniosek do końca kwietnia. Mogą to zrobić elektronicznie już od 1 lutego, bądź w sposób tradycyjny (wniosek papierowy) – od 1 kwietnia,

We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie oraz dane dzieci, na które rodzic wnioskuje o świadczenie.  Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.

Kiedy i gdzie można składać wnioski 500+?

Wnioski on-line

Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

Wnioski elektroniczne to zdecydowanie najprostsza i najwygodniejsza forma złożenia dokumentów. Wypełnienie formularza jest bardzo łatwe i w większości przypadków nie wymaga dołączania jakichkolwiek dokumentów. Dzięki temu zdecydowana większość osób będzie w stanie wypełnić go samodzielnie, bez konieczności konsultacji z pracownikiem GCŚ. Dlatego warto zrobić to przez internet, w dogodnym dla siebie czasie, bez potrzeby udawania się do punktu obsługi.

Zobacz, jak złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Zobacz, jak złożyć wniosek za pośrednictwem portalu emp@tia

Koniecznie przeczytaj!

Wnioski papierowe

Osoby, które z różnych względów nie zdecydują się na złożenie wniosków on-line, mogą zrobić to osobiście w Dziale Obsługi Mieszkańców, mieszcząego się przy ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C. Pobierz formularz wniosku.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji oraz pobrać formularze wniosków?

Pytania można kierować do pracowników:

  • Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500, e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl
  • Punktu Informacyjnego GCŚ, ul. Powstańców Warszawskich 25, tel. 58 326 79 89, e-mail: info@gcs.gda.pl

Więcej informacji, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku