Rodzina 500+

Banner Programu 500+

Komu przysługuje świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków, a co najważniejsze, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie.

INFORMATOR MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCY PROGRAMU RODZINA 500+

Jakie są zasady przyznawania świadczenia 500+?

  • Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
  • Osoby samotnie wychowujące dzieci nie muszą przedstawiać dokumentów poświadczających, że drugi z rodziców zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecka.
  • Rodzic lub opiekun ma 3 miesiące na złożenie wniosku (licząc od dnia narodzin dziecka) . Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
  • Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres do 31 maja 2021 r. Zatem w bieżącym roku kalendarzowym 2020 osoby, które pobierają aktualnie świadczenia nie będą musiały składać wniosków. Nowe wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r., a świadczenie będzie przyznawane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
  • W przypadku przyznania świadczenia, nie jest wydawana decyzja administracyjna. Informację o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia może odebrać osobiście w Gdańskim Centrum Świadczeń. Takie rozwiązanie funkcjonuje również przy rozstrzyganiu wniosków z Programu „Dobry start”.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie 500+?

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł netto na dziecko. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS, lub osobiście w Gdańskim Centrum Świadczeń.

WAŻNE!

Osoby, którym przyznano 500+ w 2019 r. oraz 2020 r. będą otrzymywały świadczenie aż do 31 maja 2021 r. W związku z powyższym nie muszą składać nowych wniosków w 2020 r. Osoby te będą składały nowe wnioski od 1 lutego 2021 r.

We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie oraz dane dzieci, na które rodzic wnioskuje o świadczenie.  Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.

Kiedy i gdzie można składać wnioski 500+?

Wnioski on-line

Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

Wnioski elektroniczne to zdecydowanie najprostsza i najwygodniejsza forma złożenia dokumentów. Wypełnienie formularza jest bardzo łatwe i w większości przypadków nie wymaga dołączania jakichkolwiek dokumentów. Dzięki temu zdecydowana większość osób będzie w stanie wypełnić go samodzielnie, bez konieczności konsultacji z pracownikiem GCŚ. Dlatego warto zrobić to przez internet, w dogodnym dla siebie czasie, bez potrzeby udawania się do punktu obsługi.

Zobacz, jak złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Zobacz, jak złożyć wniosek za pośrednictwem portalu emp@tia

Koniecznie przeczytaj!

Wnioski papierowe

Osoby, które z różnych względów nie zdecydują się na złożenie wniosków on-line, mogą zrobić to osobiście w Dziale Obsługi Mieszczkańców, mieszczących się przy ul. 3 Maja 9. Pobierz formularz wniosku.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji oraz pobrać formularze wniosków?

Pytania można kierować do pracowników:

Więcej informacji, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku