Rodzina 500+

Banner Programu 500+
KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE 500+?

Świadczenie 500+ to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

INFORMATOR MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCY PROGRAMU RODZINA 500+

Zobacz materiał wideo o 500+, Gdańskim Bonie Żłobkowym i innych świadczeniach.

Co zmieni się w 500+ od 1 lipca 2019 r.?

2019 rok przyniósł duże zmiany w zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego. Oto najważniejsze z nich:

  • Kluczowa zmiana to zniesienie kryterium dochodowego. Do tej pory świadczenie przysługiwało na pierwsze lub jedyne dziecko, tylko jeśli rodzina miała niskie dochody. Warunkiem przyznania 500+ było spełnienie kryterium dochodowego, które wynosiło 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
  • Dużym ułatwieniem dla samotnych rodziców jest rezygnacja z obowiązku udokumentowania, że drugi z rodziców zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecka.
  • Nowością jest również wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
  • Zmieniony został okres świadczeniowy, na jaki przyznawane jest 500+. Od 2021 roku wnioski będzie można składać już od lutego, a świadczenie będzie przyznawane na okres od czerwca do maja następnego roku. Aby ostatecznie taka zmiana mogła nastąpić, należało wydłużyć okres przyznania 500+. Świadczenie będzie zatem przyznane od października 2019 r. do maja 2021 r., a w przypadku dzieci, które dotychczas nie były beneficjentami tego świadczenia – od lipca 2019 r. do maja 2021 r.
  • Do ustawy przeniesiono rozwiązanie wprowadzone z pozytywnym skutkiem przy realizacji Programu „Dobry Start”, czyli rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej na rzecz przesyłania informacji o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia będzie mógł odebrać osobiście w instytucji przyznającej świadczenie.
W JAKIEJ WYSOKOŚCI WYPŁACANE JEST ŚWIADCZENIE 500+?

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł netto na dziecko. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS, lub osobiście w Gdańskim Centrum Świadczeń.

We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie oraz dane dzieci, na które rodzic wnioskuje o świadczenie.  Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.

KIEDY I GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE 500+?

Wnioski on-line już od 1 lipca

Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

Plakat zachęcający do złożenia wniosków on-line o świadczenia

Wnioski elektroniczne to zdecydowanie najprostsza i najwygodniejsza forma złożenia dokumentów. Tym bardziej, że wniosek o 500+ w porównaniu do poprzednich lat, jest dużo mniej skomplikowany i nie ma konieczności wykazywania oraz dokumentowania dochodu członków rodziny. Dzięki temu zdecydowana większość osób będzie w stanie wypełnić go samodzielnie, bez konieczności konsultacji z pracownikiem GCŚ. Dlatego warto zrobić to przez internet, w dogodnym dla siebie czasie, bez potrzeby udawania się do punktu obsługi.

Zobacz, jak złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Zobacz, jak złożyć wniosek za pośrednictwem portalu emp@tia

Koniecznie przeczytaj!

Wnioski papierowe od 1 sierpnia

Osoby, które z różnych względów nie zdecydują się na złożenie wniosków on-line, będą mogły zrobić to osobiście w jednym z sześciu punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska.

TU ZNAJDZIESZ FORMULARZ WNIOSKU O ŚWIADCZENIE 500+

W głównym punkcie – przy ul. 3 Maja 9 – przygotowano wiele stanowisk obsługi, automatyczny system kolejkowania, punkt informacyjny, poczekalnię oraz pokój zabaw dla dzieci. Budynek jest w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Gdańszczanki i Gdańszczanie chcący złożyć tu wniosek mogą umówić się na dogodny termin wizyty, dzwoniąc pod numer tel. 513 902 853.

Dodatkowo Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomiło na okres sierpień-wrzesień 5 tymczasowych punktów przyjmowania wniosków.

GŁÓWNY PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

  • GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ, UL. 3 MAJA 9
GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ POBRAĆ FORMULARZE WNIOSKÓW?

Pytania można kierować do pracowników:

Więcej informacji, wymagane dokumenty oraz formularz wniosku