Przyznanie świadczenia 500+ nie wymaga decyzji

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Wśród spraw kierowanych do pracowników Punktu Informacyjnego pojawia się często pytanie dotyczące wydania decyzji administracyjnej, przyznającej świadczenie 500+. Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przyznanie świadczenia 500+ nie wymaga wydania decyzji.

Zdjęcie dotyczące punktu informacyjnego

Gdańskie Centrum Świadczeń przesyła na wskazany przez Państwa we wniosku adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Jeśli we wniosku nie wskazali Państwo takiego adresu, informujemy, że istnieje możliwość odebrania takiej informacji w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9.

Co ważne, nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.