Skorzystaj z preferencyjnego zakupu węgla

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Osoby chcące skorzystać z możliwości preferencyjnego zakup węgla w cenie 2 tys. zł za tonę mogą składać wnioski do Gdańskiego Centrum Świadczeń. Zobacz kto może skorzystać z preferencyjnego zakupu, ile węgla możesz kupić oraz jak wygląda procedura zakupu.

Przeładunek węgla
Fot. Dominik Paszliński

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe weszła w życie 3 listopada. Samorządy w całym kraju przystąpiły do realizacji programu umożliwiającego Polakom zakup węgla w preferencyjnej cenie.

Kto może skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla?

Z preferencyjnego zakupu węgla może skorzystać osoba która otrzymała wcześniej dodatek węglowy, członek gospodarstwa domowego tej osoby, jak i osoba, która nie składała wniosku o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego otrzymania.

Osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce kupić. W ramach podpisanej umowy miasto Gdańsk daje możliwość zakupu węgla w postaci groszku oraz orzecha.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla?

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta członek gospodarstw domowego, które nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Ile wynosi preferencyjna cena węgla i ile można go kupić?

Koszt paliw stałego, niezależnie od frakcji, wynosi 2000 zł za tonę. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1500 kg. Oznacza to, że łącznie można kupić 3000 kg węgla.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego lub zakupiono w ilości mniejszej niż 1500 kg, to pozostała ilość z przysługującego limitu można wykorzystać po 1 stycznia 2023 r. 

Jak wygląda procedura preferencyjnego zakupu węgla?

W pierwszej kolejności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach uiszcza opłatę. Jej wysokość uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 3 tys. zł.

Wpłaty należy przekazywać:

  • przelewem na rachunek bankowy:
    Gdańskie Centrum Świadczeń
    Bank Pekao S. A.
    71 1240 6292 1111 0011 2001 5156

    Tytuł przelewu: „ wniosek o zakup: imię i nazwisko wnioskodawcy”

  • szybkimi płatnościami on-line https://oplaty.gdansk.pl/

Po dokonaniu płatności należy złożyć do Gdańskiego Centrum Świadczeń wniosek o preferencyjny zakup węgla.

Po potwierdzeniu przez pracownika Centrum spełnienia warunków do preferencyjnego zakupu paliwa oraz odnotowaniu wpłaty wnioskodawca otrzyma stosowną informację na podany we wniosku adres e-mail.

W kolejnym kroku Gdańskie Centrum Świadczeń przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa, do składu zajmującego się dystrybucją węgla. Pracownik tej firmy ustali z wnioskodawcą termin dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania.

Ważą informacją jest to, że pierwszy transport w każdym z dwóch okresów jest darmowy. W przypadku zamówienia części z przysługującego limitu, koszt każdego kolejnego transportu poniesie kupujący.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa można składać do 15 kwietnia 2023 r. Można to zrobić:

osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

w formie elektronicznej, za pośrednictwem: Portalu ePUAP – https://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (jako adresata wniosku wysyłanego przez ePUAP należy wskazać Gdańskie Centrum Świadczeń, a nie Urząd Miejski w Gdańsku).

Ważne!

Wniosek on-line, udostępniony na stronie gov.pl, nie zawiera podstawowych informacji dot. wnioskowanej ilości oraz frakcji węgla. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością jego uzupełnienia. Dlatego zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku