Stypendysto – złóż faktury do końca listopada

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Jak co roku w pierwszych dwóch tygodniach września gdańskie rodziny miały możliwość ubiegania się do dodatkowe wsparcie finansowe w postaci stypendium szkolnego. W tym roku przyjęliśmy ponad 706 wniosków o to świadczenie. Sam wniosek to jednak za mało…

Stypendium szkolne dotyczy rodzin z dziećmi kontynuujących naukę w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, kolegiach służb społecznych czy szkołach policealnych.

Występując o to świadczenie, można otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów związanych z edukacją dziecka min. zakupu podręczników, przyborów szkolnych czy zwrot opłat za zajęcia pozaszkolne. Od tego roku rozszerzyliśmy katalog artykułów podlegających refundacji o częściowy zwrot kosztów zakupu komputera czy akcesoriów szkolnych, a także kosztów internetu.

Warunkiem jednak jest udokumentowanie poniesionych wydatków. Takim podstawowym dokumentem i najczęściej dostarczanym, jest oczywiście imienna faktura, ale może to być także np. umowa kupna-sprzedaży podręczników czy rachunek.

Na chwilę obecną pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń są w trakcie wystawiania około 630 decyzji przyznających świadczenie. Jednakże o wypłacie przyznanego świadczenia będzie decydować czy zostały dostarczone dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

O czym warto pamiętać!

Faktura musi być dostarczona w oryginale i wystawiona na osobę wnioskującą.

Dostarczenie faktur w listopadzie daje gwarancję wypłaty świadczeń jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Jednocześnie informujemy, że miesięczna wysokość stypendium szkolnego w zależności od wysokości dochodu rodziny w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

  1. przy dochodzie na osobę w rodzinie do 200 zł netto -246 zł/m-c;
  2. przy dochodzie od 200 zł do 528 zł netto – 198 zł/m-c.

Świadczenie będzie wypłacane przez okres 4 miesięcy.