Ważna informacja dla użytkowników kart przedpłaconych

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Pragniemy poinformować, że mBank S.A. rozwiązał ostatecznie problem błędnych sald na kartach przedpłaconych służących do wypłaty świadczeń z Gdańskiego Centrum Świadczeń. W związku z powyższym, począwszy od stycznia br. przywracamy wypłatę świadczeń na ww. karty.

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie listopada 2019 r. wystąpiły problemy z nieprawidłowymi saldami na kartach przedpłaconych. W trosce o terminową wypłatę świadczeń dla klientów otrzymujących środki w ramach tych kart, została podjęta decyzja o realizacji listopadowych i grudniowych wypłat za pośrednictwem przekazów pocztowych.

W związku ze złożoną deklaracją Banku o naprawie awarii oraz przywróceniu prawidłowego funkcjonowania kart przedpłaconych, Gdańskie Centrum Świadczeń uznało za zasadne wznowienie od miesiąca stycznia br. wypłat za pośrednictwem kart.

Niemniej jednak, w najbliższym czasie zamierzamy wystosować do wszystkich klientów korzystających z tej właśnie formy wypłaty, pisma zachęcające do alternatywnych form wypłaty świadczeń.

Jednocześnie informujemy, że w odniesieniu do wszystkich indywidualnych reklamacji Użytkowników kart zgłoszonych za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Świadczeń, mBank zobowiązał się do przesłania odpowiedzi bezpośrednio do Użytkowników kart.