Wnioski o 500+ dla niepełnosprawnych w ZUS i KRUS

Od 2 września przyjmowanie są wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych. Ważna informacja – zadanie nie jest realizowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Obrazek ilustrujący wpis dotyczący osób z niepełnosprawnością

Wnioski o 500+ dla niepełnosprawnych należy składać do organów wypłacających świadczenia emerytalno-rentowe (np. ZUS i KRUS). W przypadku osób niepobierających świadczeń emerytalno-rentowych oraz otrzymujących zasiłki z pomocy społecznej wnioski składane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania świadczenia uzupełniającego dostępne są m. in. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS udostępnił również formularz wniosku.

UWAGA!

Zgodnie z informacją ZUS pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach Zakładu na salach obsługi klientów – w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Wykaz placówek ZUS w Gdańsku

.