Wnioski w sprawie 300 plus – tylko do końca listopada!

Prawie 13,4 miliona złotych wypłacono do tej pory gdańskim rodzinom w ramach programu „Dobry start” (tzw. 300 plus). Z pieniędzy na wyprawkę szkolną skorzystało ponad 32 tysiące rodzin, które otrzymały wsparcie na ponad 44,5 tysiąca dzieci. Jednak są jeszcze rodziny, które do tej pory nie zdecydowały się na złożenie wniosku. A czasu coraz mniej, bo wnioski przyjmowane będą tylko do 30 listopada 2018 roku.

Przypomnijmy, że świadczenie „Dobry start” wypłacane jest w tym roku po raz pierwszy, a przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń. Pomoc w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Plakat dotyczący świadczenia "Dobry start"

Wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane są od 1 lipca. Aby dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców zainteresowanych świadczeniem „Dobry start” Gdańskie Centrum Świadczeń przeprowadziło szeroką akcję informacyjną, w ramach której m. in. zostały przygotowane i rozdystrybuowane plakaty i ulotki informacyjne. Wiadomości wysyłane były też za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS oraz za pośrednictwem szkół.

Jak złożyć wniosek?

Najprostszym i jednocześnie gwarantującym oszczędność czasu sposobem złożenia wniosku o tzw. 300 plus jest forma on-line. Wnioski elektroniczne może składać m. in. za pośrednictwem bankowości internetowej oraz Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl).

Wniosek można składać też osobiście w punkcie obsługi Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl .

Osoby mające pytanie dot. świadczenia „Dobry start” mogą skorzystać z usług:

  • Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500 , e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.
  • Punktu Informacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.