Wypłata świadczeń jeszcze przed świętami!

Przygotowania do świąt wiążą się z dużymi wydatkami, stanowiącymi obciążenie dla domowych budżetów. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom gdańskich rodzin, grudniowe wypłaty świadczeń zrealizujemy jeszcze przed świętami.

  • Wypłaty świadczeń na rachunki bankowe – wypłaty świadczenia 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaną przekazane na rachunki bankowe 18 grudnia.

    Ważne! Termin wpływu świadczeń na rachunki bankowe uzależniony jest od operacji przeprowadzanych pomiędzy bankami. W związku z powyższym, dzień realizacji przelewu przez Centrum może nie być tożsamy z dniem wpływu na rachunek bankowy.
  • Elektroniczne przekazy pocztowe – również 18 grudnia zostaną przesłane środki na realizację elektronicznych przekazów pocztowych.
  • Wypłaty w okienkach pocztowych – świadczenia będą wypłacane od 22 grudnia, przez 4 kolejne dni robocze.