Wyższa płaca minimalna nie oznacza utraty świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Z początkiem 2017 roku wzrośnie płaca minimalna, która będzie wynosiła ok. 1459 zł netto. Kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wynosi 725 zł na osobę w rodzinie. Podwyższenie płacy minimalnej nie oznacza, że z początkiem przyszłego roku, rodzice otrzymujący najniższe wynagrodzenie, utracą prawo do świadczenia alimentacyjnego.

Gdańskie Centrum Świadczeń wypłaca obecnie świadczenie alimentacyjne na ok. 2,5 tys. dzieci. Wśród rodziców pobierających świadczenia alimentacyjne tylko na jedno dziecko, około 150 osiąga dochód netto, oscylujący w granicach obowiązującego ustawowego kryterium dochodowego, czyli 725 zł na osobę w rodzinie. Istnieje prawdopodobieństwo, że w przypadku utrzymania kryterium dochodowego na obecnym poziomie, osoby te mogą utracić uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych, ale dopiero za około 2 lata, ponieważ dochody za 2017 r. będą brane pod uwagę przy ustalaniu uprawnień na okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia może mieć również znaczenie w przypadku osób, które aktualnie są bezrobotne, a w 2017 r. podejmą zatrudnienie. Jeżeli taka osoba podejmie pracę i otrzyma minimalne wynagrodzenie, czyli ok. 1459 zł netto, to może okazać się, że przekroczy o kilka złotych obowiązujące kryterium ustawowe, a w konsekwencji utraci prawo do świadczeń alimentacyjnych.

W przypadku, gdyby rodzice utracili prawo do świadczenia alimentacyjnego, mogą skorzystać z innych form wsparcia, np. świadczenia 500+, dla którego kryterium dochodowe wynosi 800 zł lub 1200 zł – w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Fundusz Alimentacyjny – informacje oraz wymagane dokumenty