Zawnioskuj o bon żłobkowy oraz inne świadczenia

Od 1 lipca będzie można składać wnioski o Gdański Bon Żłobkowy. Tego samego dnia ruszy nabór wniosków on-line o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Sprawdź, czy te świadczenia są dla Ciebie oraz w jaki sposób możesz złożyć wymagane dokumenty. 

Zdjęcie ilustrujące artykuł

Gdański Bon Żłobkowy 

Komu przysługuje Gdański Bon Żłobkowy? 

Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z bonu żłobkowego, którego wartość wynosi nawet 500 zł. Bon przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 30 sierpnia. 

Ubiegać się o bon mogą wyłącznie osoby mieszkające, pracujące i płacące podatki w  Gdańsku. Dodatkowo osoby te nie mogą przebywać na urlopie wychowawczego i muszą zrezygnować z ubiegania się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków. Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Bon otrzymają także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 

Warunkiem otrzymania bonu jest spełnienie kryterium dochodowego, wynoszącego 2800 zł netto na osobę w rodzinie. Kryterium nie obowiązuje w przypadku rodzin, których członkiem jest osoba z niepełnosprawnością. Dodatkowo dziecko musi mieć obowiązkowe szczepienia ochronne (nie dotyczy dzieci zwolnionych z ich odbycia z powodów zdrowotnych). 

Gdzie i kiedy składać wnioski o Gdański Bon Żłobkowy? 

Wnioski o Gdański Bon Żłobkowy można składać od 1 lipca

Osobiście 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
Dział Obsługi Mieszkańców 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 

Za pośrednictwem poczty 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 

Przez internet 

Za pośrednictwem platformy ePUAP, przy pomocy dedykowanego formularza, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/rodzina/a-5 . Po wejściu w kartę opisu sprawy należy wybrać „Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę”, a następnie wybrać z listy Gdańskie Centrum Świadczeń. 

Więcej na temat gdańskiego bonu żłobkowego

Zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny? 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi aktualnie 674 zł netto na osobę w rodzinie. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od  wieku dziecka i  wynosi od 95 zł do 135 zł miesięcznie. Opiekun dziecka, któremu przysługuje zasiłek rodzinny ma możliwość wystąpienia o szereg dodatków np. z tytułu samotnego wychowania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, czy też z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

Więcej na temat zasiłku rodzinnego 

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego? 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli zobowiązany rodzic tych alimentów nie płaci. Podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego, świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 1209 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie wypłacane jest w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł. 

Więcej na temat świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać: 

Przez internet (od 1 lipca) 

Za pośrednictwem Platformy Usługowo-Informacyjnej „Emp@tia” – Strona główna – Emp@tia (mpips.gov.pl) 

Osobiście (od 1 sierpnia) 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
Dział Obsługi Mieszkańców 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 

Za pośrednictwem poczty (od 1 sierpnia) 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk