Żegnamy Prezydenta Miasta Gdańska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza. Prezydent Adamowicz kochał Gdańsk i mieszkańców Gdańska. Każdego dnia okazywał wielkie serce i empatię, zwłaszcza wobec osób wymagających wsparcia. Był szefem wsłuchującym się w głosy współpracowników oraz otwartym na ich inicjatywy. Dbał o to, aby Gdańszczanie byli obsługiwani w sposób profesjonalny, czego przykładem może być niedawna decyzja o wyznaczeniu nowej siedziby dla Gdańskiego Centrum Świadczeń. Nieustannie zarażał nas potrzebą współdziałania, wielką otwartością, indywidualnym podejściem do problemów mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz szerszym spojrzeniem na ich potrzeby. Możemy śmiało powiedzieć, że na wiele spraw otworzył nam oczy.

Panie Prezydencie, dziękujemy za zaufanie, którym nas Pan obdarzył, powierzając nam tak ważne zadanie, jakim jest praca na rzecz rodzin.

Rodzinie i bliskim Pana Prezydenta składamy nasze najszczersze wyrazy współczucia.

Dyrekcja i pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń

 

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz