Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Od 1 sierpnia br. Gdańskie Centrum Świadczeń rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne, a od 1 września br. o stypendia szkolne.

W trosce o zapewnienie gdańszczanom przyjaznych warunków składania wniosków, uruchamiamy 10 tymczasowych punktów obsługi, zlokalizowanych w różnych dzielnicach Gdańska, które ułatwią Państwu dostęp do naszych usług. Oczywiście, tak jak w ubiegłym roku będzie można złożyć wniosek w naszym głównym punkcie, przy ulicy 3 Maja 9, niemniej jednak dogodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z naszej oferty bliżej swojego miejsca zamieszkania.

Plakat dot. nowego okresu świadczeniowego

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków, która zapewni Państwu komfort ubiegania się o świadczenia, a przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić czas.

Pamiętajcie Państwo, że przyjmowanie wniosków rozpoczynamy dużo wcześniej, jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które przyznaliśmy w ubiegłym roku. To komfortowa sytuacja, umożliwiająca wybór dogodnego terminu złożenia nam wizyty. Proszę zwrócić uwagę, że świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne macie Państwo przyznane do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne już w sierpniu br., to wydamy decyzję i wypłacimy środki finansowe do 31 października, a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br.

Należy również pamiętać, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31października br., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br.

Bardzo ważną informacją jest również to, iż ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny rok będzie następowało zgodnie z datą złożenia wniosku w okresie od trzech do czterech miesięcy, w zależności od rodzaju świadczenia, o które będziecie się Państwo ubiegać.

UWAGA! ZMIANY ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA!

Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne, które skutkować będą zmianą zasad ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze. Proponowane zmiany są na etapie procedowania i nie jest znany ich ostateczny kształt. W związku z powyższym szczegółowe informacje dot. zasad ubiegania się o świadczenia oraz formularze wniosków udostępnimy niezwłocznie po przyjęciu ustawy przez parlament.