Złożyłeś wniosek o 500+? Zrób to do końca września, a otrzymasz wyrównanie od lipca!

Osobom, które do tej pory nie złożyły wniosków o 500+ przypominamy, że warunkiem otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca, jest złożenie wniosku do 30 września. Można to zrobić przez internet lub osobiście, odwiedzając jeden z punktów przyjmowania wniosków.

Grafika ilustrująca wpis w aktualnościach
To już ostatnia chwila, aby otrzymać 500+ z wyrównaniem od 1 lipca

Przypomnijmy, że od 1 lipca br. świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny. Do końca czerwca świadczenie przysługiwało na pierwsze lub jedyne dziecko, tylko jeśli rodzina spełniła kryterium dochodowe.

ZOBACZ WSZYSTKIE ZMIANY DOTYCZĄCE 500+

Ważną informację jest to, że rodzic lub opiekun składa jeden wniosek na wszystkie dzieci. Od 1 lipca zostanie przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie jest wypłacane 500+), natomiast od 1 października na pozostałe dzieci (na które 500+ jest przyznane do końca września).

Osoby ubiegające się o 500+ mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wnioski on-line to zdecydowanie najprostsza i najwygodniejsza forma złożenia dokumentów. Tym bardziej, że wniosek o 500+ w porównaniu do poprzednich lat, jest dużo mniej skomplikowany i nie ma konieczności wykazywania oraz dokumentowania dochodów członków rodziny.

Wniosek przez bankowość elektroniczną w 3 krokach:

1. Przygotuj:

  • dowód osobisty,
  • adres e-mail,
  • dane dzieci, które z Tobą mieszkają oraz pozostają na Twoim utrzymaniu (imię, nazwisko, PESEL).

2. Wypełnij i wyślij wniosek:

  • wniosek składa się z kilku prostych kroków, a wiele informacji jest automatycznie podstawianych. Pamiętaj, aby je zweryfikować!
  • Złożony wniosek zostanie automatycznie przekazany do Gdańskiego Centrum Świadczeń, a Ty otrzymasz na wskazany we wniosku e-mail Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

3. Czekaj na informację:

  • kiedy Twój wniosek zostanie zarejestrowany przez pracowników Centrum, otrzymasz wiadomość e-mail i/lub sms potwierdzającą ten fakt,
  • informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres e-mail,
  • wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku.

Wnioski w formie papierowej można składać w punktach przyjmowania wniosków lub przesłać drogą pocztową.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ WYKAZ PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW