Zmiany w fundusz alimentacyjnym. Więcej osób otrzyma świadczenie

Od nowego okresu świadczeniowego zmienią się zasady przyznawania funduszu alimentacyjnego. Wrośnie kryterium dochodowe, uprawniające do świadczenia. Nowością będzie również możliwość otrzymania świadczenia nawet po przekroczeniu tego kryterium.

Wprowadzone zmiany, dotyczą przede wszystkim podniesienia kryterium dochodowego z poziomu 800 zł w przeliczeniu na członka rodziny do poziomu 900 zł oraz sposobu ustalania wysokości świadczenia. Wg nowych przepisów nawet po przekroczeniu obowiązującego progu dochodowego przyznanie świadczenia, będzie możliwe. Wysokość wsparcia będzie stanowić różnicę, pomiędzy kwotą świadczenia, a kwotą przekroczenia kryterium dochodowego. Nie może ono jednak być niższe od 100 zł miesięcznie.

Warto podkreślić, że w przypadku wniosków złożonych w lipcu, sierpniu czy wrześniu br.- jednocześnie na trwający i kolejny okres świadczeniowy, przy ustalaniu uprawnień będą stosowane różne kryteria dochodowe oraz zasady wyliczania wysokości świadczenia.
W pierwszym przypadku zostanie uwzględniony dochód rodziny za 2018 r., a następnie porównany z kwotą 800 zł, natomiast w drugim przypadku podstawą weryfikacji będzie dochód za 2019 r., który zostanie zestawiony z nowym kryterium, wynoszącym 900 zł.

Przypominamy, że na naszej stronie zamieszczone są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wśród nich, można znaleźć również odpowiedź, jak w praktyce będzie wyglądało wyliczenie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg nowych zasad.