Zobacz co nowego w świadczeniach szkolnych…

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego, to dla wielu rodzin duże wyzwanie. Wiąże się z dużym obciążeniem budżetu rodzinnego. Dlatego warto skorzystać z wsparcia dedykowanego uczniom w postaci stypendium szkolnego – dodaje Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.

Wnioski o stypendium szkolne składa się raz w roku przez dwa pierwsze tygodnie września. Tegoroczną akcję przyjmowania wniosków zaczynamy 3 września. Ważne jest, aby zdążyć z dopełnieniem formalności do 15 września br. W tym dniu bowiem, ostatecznie upływa termin ubiegania się o to wsparcie.

Zdjęcie ilustrujące artykuł dotyczący stypendiów szkolnych

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gdańska. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego. Ustalając prawo do stypendium, bierzemy pod uwagę dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z miesiąca sierpnia – bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Przekroczenie dochodu w miesiącu sierpniu nie zawsze oznacza, że świadczenie nie zostanie przyznane w ogóle. Jeżeli w rodzinie, tuż przed złożeniem wniosku, zmieniła się sytuacja dochodowa – np. nastąpiła utrata dochodu, uwzględnimy wyłącznie dochód z miesiąca, w którym został złożony wniosek.

W tym roku większa ilość dzieci będzie mogła skorzystać z tego świadczenia, ponieważ podniesieniu ulegnie kryterium dochodowe z obecnej kwoty 514 zł do 528 zł na osobę w rodzinie.

Jak każdego roku prosimy o dostarczanie oryginałów imiennych rachunków lub faktur, w celu zrefundowania poniesionych przez Państwa wydatków na cele edukacyjne dzieci.

W ubiegłym roku stypendia szkolne przyznano dla blisko 800 gdańskich uczniów. Miesięczna wysokość pomocy wynosiła od 174 zł do 219 zł w zależności od dochodu rodziny i przyznawana jest przeciętnie na okres 4 miesięcy.

Od tego roku szkolnego rozszerzyliśmy asortyment, który będzie podlegał refundacji. Do tej pory refundacji podlegał m.in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży szkolnej czy sportowej. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość częściowego zwrotu kosztów zakupu komputera i akcesoriów do niego, kursów komputerowych, czy też kosztów internetu (do wysokości przyznanej pomocy).

ZASIŁEK SZKOLNY

Dla rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej w wyniku zdarzenia losowego, takiego jak np. nagła i nieprzewidziana utrata pracy, śmierć członka rodziny została przewidziana dodatkowa pomoc dla uczniów w postaci zasiłku szkolnego. Rodziny, które znalazły się w takiej sytuacji mogą liczyć na jednorazową pomoc do 620 zł na każdego ucznia.

Szczegółowe informacje, formularze wniosków zostały przez nas zamieszczone na naszej stronie internetowej: https://www.gcs.gda.pl/pomoc-szkolna/

Plakat dotyczący naboru wniosków na nowy okres świadczeniowy