„Dobry start” dla ucznia

Tło – Designed by Freepik

Banner dotyczący programu "Dobry start"
300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody. Szacuje się, że każdego roku ze świadczenia „Dobry start” skorzysta około 54 tys. gdańskich dzieci.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Najszybciej, bo już od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

Forma elektroniczna to prosty i jednocześnie gwarantujący oszczędność czasu sposób na złożenie wniosku. W ubiegłym roku skorzystało z niej około 50% gdańszczan ubiegających się o świadczenie 500+. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu.

 

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upłynie 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

W punktach przyjmowania wniosków – od 1 sierpnia do 30 listopada

Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski o świadczenie będzie można złożyć w jednym z ośmiu punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska. Większość tych punktów zlokalizowana będzie w szkołach. Co ważne, w tych samych punktach będą przyjmowane wnioski o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zainteresowane osoby podczas jednej wizyty w punkcie obsługi będą mogły złożyć wnioski o różne świadczenia.

STAŁY PUNKT

 • Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. 3 Maja 9
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00,
  w wybrane soboty:
  25.08.2018 r. i 29.09.2018 r. w godz. 8:00-14:00
  od października w stałych dniach i godzinach pracy

PUNKTY TYMCZASOWE

Tymczasowe punkty przyjmowania wniosków będą funkcjonowały do końca września 2018r.

WRZESZCZ GÓRNY
Szkoła Podstawowa Nr 39,
ul. Obywatelska 1

ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE
Szkoła Podstawowa Nr 16,
ul. Ubocze 3

PRZERÓBKA
Szkoła Podstawowa Nr 61,
ul. Sienna 26

KOKOSZKI
Pozytywna Szkoła Podstawowa,
ul. Azaliowa 18

OSOWA
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,

ul. Wodnika 57

 

PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW FUNKCJONUJĄCE PIĘĆ DNI W TYGODNIU

PRZYMORZE WIELKIE
Klub Osiedlowy „Piastuś”

poniedziałek i czwartek w godz. 11:00-17:00
wtorek, środa, piętek w godz. 9:00-15:00

CHEŁM
Szkoła Podstawowa Nr 8 – Filia

ul. Dragana 22
poniedziałek-piątek w godz. 13:00-18:00

 

Plakat dotyczący świadczenia "Dobry start"

TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

Przewidujemy, że pytań o świadczenie „Dobry start” będzie zdecydowanie mniej, niż miało to miejsce np. przy 500+. Nowe świadczenie będzie przyznawane bez względu na kryterium dochodowe. Dzięki temu wnioski będą zdecydowanie prostsze i nie powinno być większych problemów z ich wypełnieniem. Oczywiście, w przypadku ewentualnych pytań mieszkańcy będą mogli liczyć na naszą pomoc.

Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Osoby mające pytanie dot. świadczenia „Dobry start” mogą skorzystać z usług:

 • Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.
 • Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 445 00, 58 764 00 00, e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW

Więcej informacji oraz formularz wniosku