Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Informacje ogólne Jednorazowe świadczenie ma na celu wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 … Czytaj dalej Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy