Nowe wnioski już od 1 lipca. W tym roku 500+ bez wniosków.

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

1 lipca rusza nabór wniosków elektronicznych o świadczenie „Dobry start”, zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Ważną informacją jest to, że nie będzie trzeba składać wniosków o 500+, ponieważ świadczenia przyznane w ubiegłym roku będą wypłacane aż do 31 maja 2021 r. Nabór nowych wniosków o 500+ rozpocznie się dopiero od 1 lutego 2021 r.

Świadczenie „Dobry start”

Świadczenie “Dobry Start”  to 300 zł na wyprawkę szkolną, przyznawane bez względu na osiągany dochód. Przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkole dla dorosłych lub szkole policealnej do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Aby otrzymać 300+, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej o świadczenie wnioskuje rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przeczytaj więcej o świadczeniu „Dobry start”

Najszybciej, bo już od 1 lipca można składać wnioski przez internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Jak złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start” (tzw. 300+) przez portal Emp@tia z Gdańskie Centrum Świadczeń na portalu Vimeo.

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski papierowe. Jednak z uwagi na wciąż istniejące realne zagrożenie koronawirusem i trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej, szczegółowe informacje dot. obsługi osobistej zostaną podane w ostatnim tygodniu lipca.

AKTUALIZACJA! PRZECZYTAJ JAK i GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSKI PAPIEROWE ORAZ ZAPOZNAJ SIĘ Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA

– Gorąco zachęcam do składania wniosków on-line.  Jest to zdecydowanie najprostsza i najszybsza forma ubiegania się o świadczenia. – mówi Piotr Kowalczuk, z-ca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Proszę pamiętać, że zagrożenie koronawirusem jest nadal aktualne, a o świadczenie 300+ będzie wnioskowało ok. 35 tys. rodziców i opiekunów. Dlatego wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i wybierzmy bezpieczny sposób składania wniosku zamiast osobistej wizyty w Gdańskim Centrum Świadczeń. – apeluje.

Ważna informacja – ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry start” upływa 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Również od 1 lipca można składać wnioski internetowe o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Można to zrobić za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wystarczy posiadać Profil Zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny.

Podobnie, jak w przypadku świadczenia „Dobry start” wnioski papierowe będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dokładne informacje dotyczące zasad przyjmowania tradycyjnych wniosków zostaną podane pod koniec lipca.

AKTUALIZACJA! PRZECZYTAJ JAK i GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSKI PAPIEROWE ORAZ ZAPOZNAJ SIĘ Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Otrzymałeś 500+ w 2019 lub 2020 roku? Nie musisz składać nowego wniosku!

Osoby, które otrzymały 500+ w 2019 oraz 2020 roku mają przyznane świadczenie aż do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że nie muszą w tym roku ubiegać się ponownie o te świadczenie, chyba, że zmieniła się ich sytuacja rodzinna. Kolejne wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r., a świadczenie będzie przyznane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Przeczytaj komunikat na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Gdzie można znaleźć więcej informacji oraz formularze wniosków?

Szczegółowe informacji o poszczególnych świadczeniach oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Pytania można kierować do pracowników:

  • Gdańskiego Centrum Kontaktu (w zakresie 500+, 300+ oraz Gdańskiego Bonu Żłobkowego), tel. 58 52 44 500, e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl
  • Punktu Informacyjnego GCŚ, tel. 58 326 79 89, e-mail: info@gcs.gda.pl