“Dobry start” dla ucznia


Ważna informacja!

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie “Dobry Start” przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS. Więcej informacji na stronie ZUS.