“Dobry start” dla ucznia


Ważna informacja!

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie “Dobry Start” będzie przyjmował i rozpatrywał ZUS. Więcej informacji w poniższym artykule.


300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosi świadczenie “Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. 

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkole dla dorosłych lub szkole policealnej do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia “Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Jak otrzymać świadczenie “Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Najszybciej, bo już od 1 lipca  można składać wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

Jak złożyć wniosek o świadczenie “Dobry start” (tzw. 300+) przez portal Emp@tia from Gdańskie Centrum Świadczeń on Vimeo.

Forma elektroniczna to prosty i jednocześnie gwarantujący oszczędność czasu sposób na złożenie wniosku. W ubiegłym roku skorzystało z niej około 84% gdańszczan ubiegających się o świadczenie “Dobry start”. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu.

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie “Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upływa 30 listopada danego roku.  Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Osobiście – od 1 sierpnia do 30 listopada

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C

Za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk


WAŻNE
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Terminy wypłaty świadczenia

Ustalenie prawa do świadczenia “Dobry Start” oraz jego wypłata następuje w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacji o poszczególnych świadczeniach oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Pytania można kierować do pracowników:

  • Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500, e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl
  • Punktu Informacyjnego GCŚ, ul. Powstańców Warszawskich 25, tel. 58 326 79 89, e-mail: info@gcs.gda.pl

Więcej informacji oraz formularze wniosków

Więcej informacji oraz formularz wniosku