“Dobry start” dla ucznia

Tło – Designed by Freepik

Banner dotyczący programu "Dobry start"

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie “Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody. Szacuje się, że każdego roku ze świadczenia “Dobry start” skorzysta około 54 tys. gdańskich dzieci.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA?

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkole dla dorosłych lub szkole policealnej do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia “Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE “DOBRY START”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Najszybciej, bo już od 1 lipca  można skladać wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

Forma elektroniczna to prosty i jednocześnie gwarantujący oszczędność czasu sposób na złożenie wniosku. W ubiegłym roku skorzystało z niej około 80% gdańszczan ubiegających się o świadczenie “Dobry start”. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu.

 

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie “Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upływa 30 listopada danego roku.  Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

W punktach przyjmowania wniosków – od 1 sierpnia do 30 listopada

 

Osoby, które z różnych względów nie zdecydują się na złożenie wniosków on-line, będą mogły zrobić to osobiście w jednym z sześciu punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska.

W głównym punkcie – przy ul. 3 Maja 9 – przygotowano wiele stanowisk obsługi, automatyczny system kolejkowania, punkt informacyjny, poczekalnię oraz pokój zabaw dla dzieci. Budynek jest w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Gdańszczanki i Gdańszczanie chcący złożyć tu wniosek mogą umówić się na dogodny termin wizyty, dzwoniąc pod numer tel. 513 902 853.

Dodatkowo Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomi na okres sierpień-wrzesień 5 tymczasowych punktów przyjmowania wniosków.

Wykaz punktów przyjmowania wniosków

GŁÓWNY PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 • GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ, UL. 3 MAJA 9
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00
  w wybrane soboty
  31.08.2019 r. i 28.09.2019 r. w godz. 8:00-14:00
  od października
  w stałych dniach i godzinach pracy

5 TYMCZASOWYCH PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 • UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 25 (BUDYNEK PO SCENIE MUZYCZNEJ GAK)
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 – FILIA UL. DRAGANA 22
  w sierpniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00
 • KLUB OSIEDLOWY “PIASTUŚ”, UL. PIASTOWSKA 98A
  w sierpniu i wrześniu
  poniedziałek, czwartek w godz. 11:00-17:00
  wtorek, środa, piątek w godz. 10:00-15:00
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, UL. WODNIKA 57
  w sierpniu
  środa i czwartek w godz. 11:00-17:00
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61, UL. SIENNA 26
  w sierpniu
  środa i czwartek w godz. 11:00-17:00
 
TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Ustalenie prawa do świadczenia “Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

Szczegółowe informacji o poszczególnych świadczeniach oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Pytania można kierować do pracowników:

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW

Więcej informacji oraz formularz wniosku