Fundusz alimentacyjny

Kto może skorzystać z funduszu alimentacyjnego i jakie kryteria należy spełniać?

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia;
  • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
– zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

W jakie wysokości wypłacane jest świadczenie z Funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na (kolejny) nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. Jeżeli osoba zainteresowana złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

DO DNIA 31 LIPCA 2017 R.

osobiście: 
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3-go Maja 9
80-802 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 R.

W formie elektronicznej, za pośrednictwem:

Osobiście w jednym z 11 punktów obsługi

Głównym punktem przyjmowania wniosków będzie punkt przy ul. 3 Maja 9. Na osoby, które skorzystają z punktu czeka wiele stanowisk przyjmowania interesantów, automatyczny system kolejkowania, poczekalnia oraz pokój zabaw dla dzieci. Co ważne, budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osoby odwiedzające ten punkt będą mogły skorzystać również z usług Punktu Informacyjnego. Gdańszczanie chcący złożyć wniosek w punkcie przy ul. 3 Maja 9 będą mogli umówić się na dogodny termin wizyty, dzwoniąc pod numer telefonu 513 902 853. Po dokonaniu rejestracji osoba umawiająca się otrzyma maila z potwierdzeniem terminu i godziny wizyty oraz krótką instrukcję postępowania po przyjściu do punktu obsługi.

Dodatkowo w okresie od 1 sierpnia do 30 września Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomi 10 tymczasowych punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska.

Plakat dot. nowego okresu świadczeniowego

 

za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW (OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017)

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW (OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018)

Formularze wniosków, obowiązujących od 1 sierpnia br. zostaną udostępnione po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Projektowane wzory wniosków zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Pytania można kierować do pracowników Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania