Więcej o: Przywracamy osobistą obsługę interesantów

Przywracamy osobistą obsługę interesantów

Po ponad dwumiesięcznej przerwie, Gdańskie Centrum Świadczeń przygotowuje się do przywrócenia możliwości osobistego załatwiania spraw. Należy jednak pamiętać, że zagrożenie koronawirusem  jest nadal aktualne, więc powrót do pełnej obsługi musi przebiegać etapowo. Dlatego wizyty będą odbywały się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu oraz z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

Więcej “Przywracamy osobistą obsługę interesantów”
Więcej o: Obniżone wynagrodzenie z powodu COVID-19 może dać prawo do niektórych świadczeń

Obniżone wynagrodzenie z powodu COVID-19 może dać prawo do niektórych świadczeń

Obniżone wynagrodzenie rodzica może być traktowane jako urata dochodu i tym samym skutkować uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowe zasady zostały wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Więcej “Obniżone wynagrodzenie z powodu COVID-19 może dać prawo do niektórych świadczeń”
Więcej o: Więcej wrzutni na wnioski o dodatki mieszkaniowe – to efekt współpracy GCŚ i MOPR

Więcej wrzutni na wnioski o dodatki mieszkaniowe – to efekt współpracy GCŚ i MOPR

Chcesz złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy, a nie masz możliwości skorzystania z elektronicznych form kontaktu? Możesz to zrobić osobiście, wrzucając wniosek do specjalnie przygotowanych skrzynek. Na terenie Gdańska jest dziewięć takich wrzutni – dwie w lokalizacjach Gdańskiego Centrum Świadczeń oraz siedem w Centrach Pracy Socjalnej MOPR. Dzięki temu można złożyć wniosek blisko miejsca zamieszkania, a co ważne – w bezpieczny sposób.

Więcej “Więcej wrzutni na wnioski o dodatki mieszkaniowe – to efekt współpracy GCŚ i MOPR”
Więcej o: Zawieszenie obowiązku spłaty należności

Zawieszenie obowiązku spłaty należności

Z powodu stanu epidemii, cześć rodzin znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej terminowe regulowanie należności, powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub rozłożonych na raty należności alimentacyjnych. Dlatego też, osoby zobowiązane do ich zwrotu, mogą ubiegać się w Gdańskim Centrum Świadczeń o okresowe zawieszenie spłaty posiadanych zobowiązań na okres do 6 miesięcy.

Więcej “Zawieszenie obowiązku spłaty należności”
Więcej o: Dalsza wypłata świadczeń dla cudzoziemców

Dalsza wypłata świadczeń dla cudzoziemców

Ważność wydanych zezwoleń na pobyt oraz na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ulegnie automatycznemu przedłużeniu. To ważna informacja dla cudzoziemców, pobierających świadczenia wypłacane przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę oznacza wydłużenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+ oraz funduszu alimentacyjnego.

Więcej “Dalsza wypłata świadczeń dla cudzoziemców”
Więcej o: Terminy wypłat świadczeń w kwietniu

Terminy wypłat świadczeń w kwietniu

Informujemy, że kwietniowe wypłaty świadczeń, które zgodnie z decyzjami lub informacjami o przyznaniu świadczeń wypłacane są od 25 dnia miesiąca do końca miesiąca, zrealizowane zostaną 17 kwietnia br. Świadczenia na poczcie będzie można odbierać już od 20 kwietnia. Natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną wypłacone 27 kwietnia br.

Więcej “Terminy wypłat świadczeń w kwietniu”
Więcej o: Orzeczenia o niepełnosprawności i świadczenia przedłużone

Orzeczenia o niepełnosprawności i świadczenia przedłużone

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub inne, które niedawno straciło lub w niedługim czasie straci swoją ważność? Martwisz się, że przez brak ważnego orzeczenia możesz utracić prawo do świadczeń wypłacanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń? Mamy dobrą informację – ważność orzeczeń, których termin obowiązywania upłynął po 8 grudnia 2019r. zostanie przedłużona.

Więcej “Orzeczenia o niepełnosprawności i świadczenia przedłużone”