Więcej o: W Gdańsku otworzono punkt pomocy finansowej dla uchodźców

W Gdańsku otworzono punkt pomocy finansowej dla uchodźców

Dwadzieścia tysięcy rodzin z Ukrainy, które znalazły schronienie w Gdańsku, otrzyma finansowe wsparcie. W ramach akcji „Gdańsk pomaga Ukrainie” w budynku „Zieleniaka” przy ul. Wały Piastowskie 1 otworzony został punkt doraźnej pomocy gotówkowej przeznaczonej dla uchodźców. Jest to jeden z sześciu punktów, które powstaną na terenie całej Polski.

Więcej o: Świadczenie 40 zł przedłużone o kolejne 60 dni

Świadczenie 40 zł przedłużone o kolejne 60 dni

W ramach nowelizacji ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy przedłużono okres, za który może być przyznane świadczenie dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 120 dni. Okres ten jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Więcej o: 40 zł za przyjęcie uchodźcy

40 zł za przyjęcie uchodźcy

Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie. Kto może otrzymać świadczenie? Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. […]

Więcej o: Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.