O nas

Gdańskie Centrum Świadczeń powstało w lipcu 2016 r. Głównym zadaniem jednostki jest obsługa mieszkanek i mieszkańców Gdańska zainteresowanych uzyskaniem świadczeń. Wachlarz świadczeń udzielanych przez  Centrum jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. świadczenia na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, pomoc mieszkaniową, fundusz alimentacyjny, pomoc materialną dla uczniów, a także Gdański Bon Żłobkowy.

Jaką pomoc otrzymasz w Gdańskim Centrum Świadczeń?

 1. Świadczenia rodzinne:
  • Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • Świadczenia rodzicielskie, tzw. kosiniakowe,
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe,
  • Gdański bon żłobkowy.
 2. Fundusz alimentacyjny
 3. Świadczenia opiekuńcze:
  • Świadczenia pielęgnacyjne,
  • Zasiłek pielęgnacyjny,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy.
 4. Jednorazowe świadczenie „Za Życiem”
 5. Stypendium szkolne
 6. Zasiłek szkolny
 7. Dodatek mieszkaniowy
 8. Dodatek energetyczny
 9. Obniżka dochodowa czynszu
 10. Dopłaty do czynszu, tzw. Program Mieszkanie na start
 11. Wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu na potrzeby programu Czyste Powietrze
 12. Świadczenia dla żołnierzy (rekompensata wynagrodzenia i należności mieszkaniowe)

Dane kontaktowe oraz informacje na temat kierownictwa Centrum