O nas

Gdańskie Centrum Świadczeń powstało w lipcu 2016 r. Głównym zadaniem jednostki jest obsługa mieszkanek i mieszkańców Gdańska zainteresowanych uzyskaniem świadczeń. Wachlarz świadczeń udzielanych przez  Centrum jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. świadczenia na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, pomoc mieszkaniową, fundusz alimentacyjny, pomoc materialną dla uczniów, a także Gdański Bon Żłobkowy.

Jaką pomoc otrzymasz w Gdańskim Centrum Świadczeń?

 1. Świadczenie wychowawcze, tzw. Program Rodzina 500+
 2. Świadczenia rodzinne:
  • Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • Świadczenia rodzicielskie, tzw. kosiniakowe,
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe,
  • Gdański bon żłobkowy.
 3. Fundusz alimentacyjny
 4. Świadczenia opiekuńcze:
  • Świadczenia pielęgnacyjne,
  • Zasiłek pielęgnacyjny,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy.
 5. Jednorazowe świadczenie „Za Życiem”
 6. Świadczenie Dobry start, tzw. 300+
 7. Stypendium szkolne
 8. Zasiłek szkolny
 9. Dodatek mieszkaniowy
 10. Dodatek energetyczny
 11. Obniżka dochodowa czynszu
 12. Dopłaty do czynszu, tzw. Program Mieszkanie na start
 13. Wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu na potrzeby programu Czyste Powietrze
 14. Świadczenia dla żołnierzy (rekompensata wynagrodzenia i należności mieszkaniowe)

Dane kontaktowe oraz informacje na temat kierownictwa Centrum