Wysokość dodatku energetycznego

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 13,38 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł/miesiąc.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną –  wynosi 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,19zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Postawa prawna: Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,37 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,80 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,96 zł/miesiąc.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,35 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,92 zł/miesiąc.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,22 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,58 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,70 zł/miesiąc.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,29 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,68 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,81 zł/miesiąc.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energatycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,40 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,48 zł/miesiąc.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Gospodatki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energatycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,36 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,93 zł/miesiąc.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Gospodatki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energatycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.