Więcej o: Pobyt członka rodziny za granicą – kiedy 500plus dostaniesz w Polsce

Pobyt członka rodziny za granicą – kiedy 500plus dostaniesz w Polsce

Przypominamy, iż od 1 lipca 2019 r. uległy zmianie warunki przyznawania świadczenia wychowawczego tzw. program Rodzina 500plus. Główna zmiana dotyczy rezygnacji z kryterium dochodowego. Rozszerzenie programu na wszystkie dzieci do 18-tego roku życia, niezależnie od dochodu rodziny, w wielu przypadkach wpłynęło na wstrzymanie wypłaty świadczeń przez zagraniczne instytucje.