Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY – OGÓLNE INFORMACJE

Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019r. wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,35 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,92 zł / miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,22 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób:15,58 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób:18,70 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
 • Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

osobiście: 

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. 3-go Maja 9
80-802 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ WNIOSKI DO POBRANIA

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty