Fundusz alimentacyjny

Kto może skorzystać z funduszu alimentacyjnego i jakie kryteria należy spełniać?

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18 roku życia;
 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
– zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

W jakie wysokości wypłacane jest świadczenie z Funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na (kolejny) nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. Wnioski składane drogą elektroniczną przyjmowane są od dnia 1 lipca. Jeżeli osoba zainteresowana złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Wnioski on-line już od 1 lipca

Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, np. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Plakat informujący o rozpoczęciu akcji przyjmowania wniosków

Wnioski papierowe od 1 sierpnia

Osoby, które z różnych względów nie zdecydują się na złożenie wniosków on-line, będą mogły zrobić to osobiście w jednym z sześciu punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska.

W głównym punkcie – przy ul. 3 Maja 9 – przygotowano wiele stanowisk obsługi, automatyczny system kolejkowania, punkt informacyjny, poczekalnię oraz pokój zabaw dla dzieci. Budynek jest w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Gdańszczanki i Gdańszczanie chcący złożyć tu wniosek mogą umówić się na dogodny termin wizyty, dzwoniąc pod numer tel. 513 902 853.

Dodatkowo Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomi na okres sierpień-wrzesień 5 tymczasowych punktów przyjmowania wniosków.

Wykaz punktów przyjmowania wniosków

GŁÓWNY PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 • GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ, UL. 3 MAJA 9
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00
  w wybrane soboty
  31.08.2019 r. i 28.09.2019 r. w godz. 8:00-14:00
  od października
  w stałych dniach i godzinach pracy

5 TYMCZASOWYCH PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 • UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 25 (BUDYNEK PO SCENIE MUZYCZNEJ GAK)
  w sierpniu i wrześniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 – FILIA UL. DRAGANA 22
  w sierpniu
  od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00
 • KLUB OSIEDLOWY “PIASTUŚ”, UL. PIASTOWSKA 98A 
  w sierpniu i wrześniu
  poniedziałek, czwartek w godz. 11:00-17:00
  wtorek, środa, piątek w godz. 10:00-15:00
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, UL. WODNIKA 57
  w sierpniu
  środa i czwartek w godz. 11:00-17:00
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61, UL. SIENNA 26
  w sierpniu 
  środa i czwartek w godz. 11:00-17:00

KORESPONDENCYJNIE:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty