Są już pierwsze decyzje przyznające Gdański Bon Żłobkowy

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Prawie 300 wniosków o Gdański Bon Żłobkowy wpłynęło do tej pory do Gdańskiego Centrum Świadczeń. Pomimo tego, że wszystkie wnioski rozpatrywane były na bieżąco, to ich ostateczne zatwierdzenie mogło nastąpić dopiero od 1 sierpnia.  – Czekaliśmy na udostępnienie przez Ministerstwo Finansów danych o dochodach wnioskodawców – wyjaśnia Katarzyna Tynkowska, zastępca dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Grafika dot. Gdańskiego Bonu Żłobkowego

Przypomnijmy, że od początku czerwca rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą ubiegać się o Gdański Bon Żłobkowy. Pomimo tego, że wnioski przyjmowane są od ponad 2 miesięcy, to pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń mogli rozpocząć ich zatwierdzanie dopiero z początkiem sierpnia. W związku z powyższym dlaczego przyjmowali wnioski o bon z tak dużym wyprzedzeniem? Jak przyznają, określenie terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków na początek czerwca była zabiegiem celowym.

– Zależało nam na tym, aby dać rodzicom duży zapas czasu na znalezienie żłobka, załatwienie wszelkich formalności, zgromadzenie niezbędnych dokumentów oraz złożenie wniosków w dogodnym dla nich momencie. – informuje Katarzyna Tynkowska, z-ca dyrektora GCŚ. – Ponadto wiemy, że niektórzy rodzice chcieli załatwić formalności jeszcze przed wyjazdem na letni odpoczynek. Dlatego, pomimo faktu, że świadczenie przyznawane jest na okres od 1 września, umożliwiliśmy składanie wniosków z 3 miesięcznych wyprzedzeniem. Jednocześnie, aby zapobiec ewentualnym niepokojom, informowaliśmy rodziców o harmonogramie ich rozpatrywania. – dodaje.

Wyznaczenie długiego terminu na złożenie dokumentów umożliwiło komfortową obsługę osób składających wnioski oraz pozwoliło na ich dokładne sprawdzenie. Wstępna weryfikacja wpływających  wniosków prowadzona była na bieżąco. Jednak ostateczne zatwierdzenie i wydanie decyzji możliwe jest dopiero od początku sierpnia.

– Jednym z warunków przyznania bonu jest spełnienie kryterium dochodowego, wynoszącego 2,5 tysiąca netto na osobę w rodzinie. Chcieliśmy maksymalnie uprościć formalności, dlatego skorzystaliśmy z dostępnych narzędzi informatycznych umożliwiających nam weryfikację dochodu, bez konieczności składania przez wnioskodawcę zaświadczeń o zarobkach z Urzędu Skarbowego. – mówi Katarzyna Tynkowska, zastępca dyrektora GCŚ. – Dane o dochodach pozyskujemy z bazy Ministerstwa Finansów. Informacje te ministerstwo udostępnia nam dopiero 1 sierpnia danego roku. – dodaje.

Aktualnie wszystkie wnioski są weryfikowane przez pracowników Centrum. Zdarza się, że w wyniku weryfikacji danych w bazie Ministerstwa Finansów okazuje się, że pewne sprawy wymagają wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów. Ale część wniosków została już całkowicie zweryfikowana i wydane zostały już pierwsze decyzje administracyjne, przyznające Gdański Bon Żłobkowy. Czy oznacza to, że pierwsze rodziny już za kilka dni otrzymają przyznane świadczenie?

– Bon żłobkowy przyznawany jest na rok szkolny. Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Gdańska, wprowadzającej Gdański Bon Żłobkowy, świadczenie wypłacane będzie w okresach miesięcznych, w terminie od 25-go do ostatniego dnia danego miesiąca. – wyjaśnia Katarzyna Tynkowska. – Dlatego pierwsze środki wypłacane będą w okolicy 25 września.– dodaje.

Gdański Bon Żłobkowy przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata. O Gdański Bon Żłobkowy mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie, którzy:

  • mieszkają i płacą podatki w Gdańsku,
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zawodową,
  • nie przebywają na urlopie wychowawczym,
  • nie przekraczają kryterium dochodowego w wysokości 2500 zł netto na jednego członka rodziny,
  • zrezygnują z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków,
  • mają podpisaną umowę o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w jednostce niepublicznej.

Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Z bonu mogą także skorzystać osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Wysokość bonu wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT GDAŃSKIEGO BONU ŻŁOBKOWEGO