Pamiętaj o złożeniu wniosku o zasiłek rodzinny

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Z końcem października mija termin obowiązywania decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami. Aby otrzymać kontynuację wypłaty świadczenia od listopada trzeba złożyć nowy wniosek. Ważna informacja -można to zrobić przez internet!

Przypomnijmy, że zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego należy spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 764 zł netto na członka rodziny.

Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać dodatki – dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Termin złożenia i rozpatrzenia wniosków

W przypadku złożenia wniosku:

  • we wrześniu lub październiku – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń następuje do 31 grudnia br.,
  • w listopadzie lub grudniu – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń następuje do końca lutego 2021 r.

Formularze wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańców przy ul. 3 Maja 9 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Świadczeń pod linkiem: https://bip.gcs.gda.pl/gcs/procedury-i-formularze/swiadczenia-rodzinne/3838,Przyznanie-zasilku-rodzinnego.html 

Sposób złożenia wniosków

w formie elektronicznej:

osobiście
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. 3 Maja 9 80-802 Gdańsk 

za pośrednictwem poczty
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk 

Wszelkie pytania można kierować pod numer tel. 58 326 79 89 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: info@gcs.gda.pl .